Huonolle tolalle päässyt lähivesistö huolestuttaa ja herättää monessa tarpeen toimia. Valonia on tarjonnut neuvontaa ja tehnyt muunmuassa kartoituksia ja kunnostuksia vesistöihin jo vuosien ajan esimerkiksi vesiensuojeluyhdistysten toimesta. Työsarkaa riittää ja kyselyjä tulee kentältä jatkuvasti, mistä syntyi ajatus toimijoiden kokoamisesta yhteen. Ympäristöministeriö myönsi kesän alussa Valonialle hallituksen kärkihankehankerahoituksen Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto -hanketta varten ja työ on aloitettu syyskuun alussa.

Vedet eivät pysy puhtaina ilman tekoja – neuvonnalle ja vertaistuelle selkeä tarve

Verkoston tarkoituksena on aktivoida paikallista vapaaehtoista vesiensuojelutyötä, koota tietoa alueen toimijoista ja heidän tekemistään vesistöjen kunnostus- ja hoitotöistä, yhdistää laaja-alaisesti vesiensuojeluun liittyviä tahoja sekä antaa vesiensuojeluyhdistyksille neuvontaa vesistökunnostusten suunnitteluun, rahoituksen hakuun ja toteutukseen. Tavoitteena on käynnistää aktiivinen verkostotoiminta, joka jatkuu myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Paikallisen vesiensuojelutyön keskiössä ovat kunnostukset huonoon kuntoon päässeissä vesistöissä. Rinnalle tarvitaan valuma-aluelähtöistä metsä- ja maatalouden vesiensuojelun suunnittelua ja kustannustehokkaita toimenpiteitä. Vesiensuojeluun liittyvien toimijoiden kenttä on moninainen, minkä vuoksi tuloksellinen vesistöjen kunnostaminen nojaa pitkälti laaja-alaiseen ja rakentavaan yhteistyöhön. Vuosien mittaan Valoniaan on tullut lukuisia yhteydenottoja esimerkiksi järvien ja merenlahtien ranta-asukkailta sekä vesiensuojeluyhdistyksiltä vesistökunnostuksiin liittyen. Kentällä on selvä tarve puolueettomalle ja maksuttomalle neuvonnalle sekä vesiensuojelutiedon jakamiselle. Verkoston avulla niin asiantuntijatiedon kuin vertaistuen saaminen helpottuu ja laajapohjainen yhteistyö vahvistuu.

Hanke apuna verkoston käynnistämisessä

Valonia/Varsinais-Suomen liitto vastaa hankkeen vetämisestä ja hankekumppanina on Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vesiyksikön kanssa. Hanke käynnistyi 3.9.2018 ja jatkuu vuoden 2020 loppuun asti. Kokonaisbudjetti on noin 100 000 euroa, josta ympäristöministeriön rahoitus kattaa lähes 75 000 euroa. Saaristomeren Suojelurahasto tukee hanketta myöntämällään avustuksella.

Hanke tukee osaltaan Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia, joissa esitetään toimet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Lisäksi hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanketta. Vesien- ja merenhoidon kärkihankkeissa edistetään Suomen tavoitetta saavuttaa vesien ja meren hyvä tila. Hankeissa pyritään erityisesti vähentämään ravinteiden ja haitallisten aineiden päästöjä Itämereen, sisävesiin ja pohjavesiin.

Pysy ajantasalla – liity Facebook-ryhmään ja sähköpostilistalle

Facebookiin on perustettu ryhmä Varsinais-Suomen vesistökunnostajat  avoimeksi keskustelufoorumiksi kaikille vesistöistä ja vesistökunnostuksista kiinnostuneillle. Tavoitteena on luoda aktiivinen verkosto, jonka kautta vapaaehtoistoimijat ja yhdistykset löytävät toisensa ja voivat jakaa kokemuksiaan ja tietoa vesiensuojeluun liittyen. Ryhmään kootaan tietoa vesistökunnostusaiheisista uutisista, tapahtumista ja materiaaleista. Liity ryhmään!

Verkoston sähköpostilistalle voit liittyä tästä linkistä.

Lisätiedot