Valonian jätevesineuvojat Ellinoora Jalonen ja Ulrika Nordblom ovat kiertäneet Varsinais-Suomen haja-asutusalueiden kiinteistöjä kesän ajan. Neuvontaa on kohdennettu Valonian vesiyhteistyökuntien ranta- ja pohjavesialueiden kiinteistöille, sillä lakiuudistuksen myötä niiden tulisi uudistaa puutteelliset jätevesijärjestelmänsä 31.10.2019 mennessä. Määräaika alkaa siis hiljalleen lähestyä!

Vilkas kesä neuvonnan parissa

Neuvontaa on tehty kiinteistöillä ennakkoon ilmoitettuina ajankohtina kunnilta saatujen osoitelistojen perusteella, ja jätevesineuvojan on myös voinut tilata kiinteistölleen itse. Neuvojat ovat seikkailleet kesäkuussa pääasiassa Somerolla, heinäkuussa Salossa ja elokuussa Liedon sekä Kaarinan suunnalla. Lisäksi neuvojat ovat pitäneet infopistettä monissa kesätapahtumissa ympäri maakuntaa ja jätevesiasioista on voinut kysyä neuvoa puhelimitse tai sähköpostilla. Jätevesilainsäädännöstä pidettiin myös pari yleisöluentoa vesiensuojeluyhdistysten kokousten yhteydessä.

Yhteydenottoja ja kyselyitä onkin tullut kesän aikana runsaasti, huomattavasti aiempia vuosia enemmän. Puolueeton neuvoja on koettu helpoksi lähestyä ja neuvonnan maksuttomuudesta ollaan oltu iloisia. Haja-asutusalueilla ollaan selvästi herätty siihen, että määräaika jätevesiremontille umpeutuu ensi vuonna ja remontti on hyvä aloittaa ajoissa. Kiinteistöjen omistajat ovatkin pääasiassa kyselleet, koskeeko jätevesiremontti omaa kiinteistöä ja millä aikataululla. Myös entistä yksityiskohtaisempia kysymyksiä on tullut niiltä kiinteistöiltä, joilla ollaan jo melko loppusuoralla jätevesiremontin valmistelussa. Eniten kysymyksiä tulee niin sanottujen vähäisten vesien kesämökeiltä, joilla asiat ovat pääsääntöisesti kunnossa.

– Neuvojan näkökulmasta työ on ollut mukavaa ja mielenkiintoista, sillä jokainen kohde asukkaineen on erilainen ja kesän aikana on päässyt tutustumaan jätevesiasioiden lisäksi monipuolisesti omaan maakuntaan. Matkaan on mahtunut monenlaisia kohtaamisia ja helteinen kesä on mennyt nopeasti maisemien vaihdellessa kauniista rantakiinteistöistä yleisötapahtumien vilskeeseen, toteaa Ellinoora Jalonen.

Neuvonnalla pitkät perinteet

Valonia on tarjonnut puolueetonta jätevesineuvontaa Varsinais-Suomessa vuodesta 1999 alkaen yhteistyössä kuntien kanssa sekä EU- ja valtion avustuksella. Vuodesta 2011 alkaen kiinteistökohtaista haja-asutuksen jätevesineuvontaa on toteutettu valtion harkinnanvaraisilla avustuksilla. Vuodesta 2011 lähtien Valonian jätevesihankkeet ovat tavoittaneet yhteensä yli 5 000 kiinteistönomistajaa Varsinais-Suomessa. Hajajätevesikuormitus kuriin neuvonnalla -hanke, tuttavallisemmin HAKKU, tarjoaa kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa niin vakituisesti asutuille kuin vapaa-ajan kiinteistöille puhelin- ja sähköpostineuvonnan lisäksi. Myös esimerkiksi vesiensuojeluyhdistykset tai kyläyhdistykset voivat pyytää tilaisuuteensa jätevesineuvojan kertomaan lainsäädännön vaatimuksista ja jätevesien käsittelystä. Neuvonta toteutetaan Valonian ja Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry:n yhteishankkeena.

Lisätiedot