Tänäkin kesänä Valonia tarjoaa kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa. Neuvontakäynnit aloitettiin kesäkuun alussa Somerolla, missä neuvojat kiertävät kesäkuun ajan. Heinä- ja elokuussa neuvontakäyntejä tehdään Salossa sekä Kaarinassa. Näiden kuntien ranta- ja pohjavesialueiden kiinteistöille lähetetään kirjeitse tieto neuvonta-ajankohdasta yhteistyössä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa. Mikäli ehdotettu ajankohta ei sovi, kiinteistönomistajia pyydetään varaamaan uusi neuvonta-aika tai peruuttamaan käynti, jos neuvonnalle ei ole tarvetta. Neuvontakäynnit kohdistuvat ensisijaisesti ranta- ja pohjavesialueilla sijaitseville kiinteistöille uudisrakennuksia lukuun ottamatta. Näillä alueilla jätevesijärjestelmän on täytettävä puhdistustehosta asetut vaatimukset 31.10.2019 mennessä. 

Puolueeton jätevesineuvoja arvioi uudistustarvetta

Jätevesien asianmukaisella käsittelyllä lähivesistöt pysyvät puhtaampina, jätevesistä ei aiheudu haittaa kaivoveden laadulle ja asuinympäristön viihtyisyys paranee. Kiinteistökäynnillä puolueeton jätevesineuvoja arvioi olemassa olevan jätevesijärjestelmän riittävyyden ja mahdolliset uudistustarpeet. Neuvontakäynti on kiinteistön omistajalle vapaaehtoinen ja maksuton. Omistajan kanssa keskustellaan kiinteistölle soveltuvista vaihtoehdoista, mutta varsinaisia jätevesijärjestelmien suunnitelmia ei tehdä. Neuvontakäynnin tietoja ei luovuteta kunnalle ilman kiinteistönomistajan suostumusta. 

Neuvontakäyntejä tehdään kiinteistönomistajien pyynnöstä resurssien puitteissa myös muiden Valonian vesiyhteistyössä mukana olevien kuntien alueella. Jätevesiyhteistyössä ovat Someron, Salon ja Kaarinan lisäksi mukana Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Parainen, Pyhäranta, Rusko, Sauvo, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa.

Jätevesineuvojan voi tavata myös erilaisissa tapahtumissa, joista tiedotetaan Tapahtumat-osiossa.

Neuvontakäyntejä tehdään 31.8.2018 asti ja tarvittaessa resurssien puitteissa 31.10.2018 asti. Lisäksi neuvontaa tarjotaan kaikkien Varsinais-Suomen kuntien alueella puhelimitse ja sähköpostilla.

Neuvonnan mahdollistaa Valonian ja Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen Hajajätevesikuormitus kuriin neuvonnalla -hanke, jota rahoittaa Varsinais-Suomen ely-keskus ympäristöministeriön määrärahoista. Hankkeella edistetään tietoutta jätevesien käsittelyvaatimuksista haja-asutusalueella.

Lisätiedot

Hajajätevesikuormitus kuriin neuvonnalla -hanke