Koulujemme lähivedet -hanke on saanut maakunnassa innostuneen vastaanoton. Toimintaan on ilmoittautunut mukaan 38 varsinaissuomalaista peruskoulua. Salosta mukaan on tulossa peräti yhdeksän koulua ja esimerkiksi Ruskolta kaikki kunnan peruskoulut. Toiminta pyörähtää helmikuussa käyntiin opettajien koulutuksilla.

Alkuvuodesta teoriaa, keväällä maastoon

Helmikuussa 2018 mukaan ilmoittautuneiden koulujen opettajille järjestetään kolme alueellista koulutusta, joissa annetaan opettajille ohjeet lähivesitoiminnan vetämiseen omissa kouluissaan. Koulutuksissa esitellään myös paikkatietoaineistojen hyötykäyttöä, tietojen tallentamista ja julkistamista avoimena tietona sekä LUMA-mobiilivesilaboratorion käyttöä.

Käytännön oppitunteja varten kouluille jaetaan ilmaiset vesitestireput. Vesitestireppujen hankinta ja maksuton jakaminen kouluille mahdollistui Turku Energian myöntämän apurahan turvin. Vesitestirepussa on välineistöä veden laadun ja pienten vesieläinten tutkimista varten. Lisäksi repussa on tietokortteja veden laatutekijöistä (happipitoisuus, pH) sekä tavallisimmista vesiötököistä, joita voi pyydystää rannasta pienellä haavilla.

Toukokuussa opettajille järjestetään kolme alueellista maastokoulutusta, joissa harjoitellaan vesitestireppujen välineistön käyttöä veden äärellä. Koulutuspäivän aikana perehdytään yleisellä tasolla tyypillisimpiin vesieliöihin ja veden laadun havainnointiin yksinkertaisin menetelmin.

Lähivesien tarkkailu pysyväksi osaksi opetusta

Valonian tavoitteena on, että mahdollisimman moni koulutuksiin osallistunut opettaja käynnistää lähivesitoiminnan omassa koulussaan syyslukukaudella 2018. Tarkoituksena on jalkauttaa lähivesitoiminta osaksi koulun opetussisältöä ja siten pysyväksi osaksi kouluarkea. Valonia on tukemassa kouluja lähivesitoiminnan käynnistämisessä ainakin vuoden 2018 loppuun asti (hanke päättyy 12/2018), mutta pystyy todennäköisesti auttamaan perustoimintana kouluja myöhemminkin.

Koulujemme lähivedet -toiminta on saanut alkunsa Raumalla vuonna 2014. Toiminnassa ovat nyt mukana kaikki Rauman peruskoulut ja käytännössä lähivesitutkimuksia tekevät 5. ja 7. luokat. Tavoitteena on, että luokat tekevät vähintään kolme tutkimusretkeä valitsemansa lähiveden ääreen ja julkaisevat tulokset Peda.net -oppimisympäristössä.

Valonia sai Keski-Suomen ELY-keskukselta rahoituksen, jonka turvin lähivesitoimintaa levitetään Varsinais-Suomen peruskouluihin vuonna 2018. Hankkeen suunnittelutyö on alkanut syksyllä 2017 ja yhteistyökumppaneina ovat Varsinais-Suomen ELY-keskus, PaikkaOppi-hanke, Lounais-Suomen LUMA-keskus, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ja Aurajokisäätiö.

Lisätiedot

Koulujemme lähivedet Varsinais-Suomessa -hanke