Aurajoen Halistenkoskelta on löytynyt luonnossa syntyneitä taimenen poikasia. Pysyvän ja monipuolisen kalalajiston saamiseksi tarvitaan kalastusrajoitusten lisäksi joen koskialueiden ja purojen kunnostuksia.

Sähkökoekalastuksilla löydettiin Turun Halistenkoskesta muutamia keväällä kuoriutuneita taimenen poikasia. Saaliksi saatiin lisäksi kahdeksan muuta kalalajia. Aurajoen Halistenkoskelta sekä Liedon Nautelankoskelta on myös aiemmin löytynyt taimenen poikasia, joten yksittäisestä havainnoista ei ole kyse.

Aurajoen vaelluskalojen, kuten taimenen, luonnossa tapahtuvaa lisääntymistä selvittivät kuluneen kesän aikana Lounais-Suomen kalastusalue ja Varsinais-Suomen kestävän kehityksen palvelukeskus Valonia. Selvitystä tehtiin sähkökoekalastuksilla, joka on luvanvarainen tutkimusmenetelmä. Se soveltuu erityisesti virtavesien uhanalaisen taimenen esiintymisen ja poikastuotannon tutkimiseen. Sähkökalastuksessa kalat tainnutetaan sähköllä, mutta ne virkoavat nopeasti ja vapautetaan takaisin veteen. Koekalastuksia jatketaan syksyllä sekä Aurajoella että muissa Varsinais-Suomen virtavesissä.

- Koekalastuksen tulokset ovat rohkaisevia ja kannustavat Aurajoen tilan kehittämiseen. Taimenen lisääntyminen antaa uskoa sille, että työtä Aurajoen kunnostamiseksi kannattaa tehostaa, toteaa Lounais-Suomen kalastusalueen Olli Ylönen.

Vaelluskalat tarvitsevat kutupaikkoja ja kuturauhan

Pian alkavalla lohikalojen syysrauhoituksella turvataan kalojen luontainen lisääntyminen. Kalastus on kokonaan kiellettyä lohi- ja siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikoissa 1.9.–30.11. Lisäksi verkkokalastus on Aurajoella kokonaan kielletty. Valitettavasti Aurajoen taimenkantaa verottaa salakalastus joen alaosalla, joten kalastuksenvalvontaa tehostetaan tämän syksyn aikana. Kalastusrajoitusten lisäksi tarvitaan kalalajiston monipuolistamiseksi kuitenkin myös jokien koskialueiden ja purojen kunnostuksia.

- Virtavesien kunnostuksilla voidaan parantaa kalojen lisääntymisalueita ja luonnon monimuotoisuutta, mutta edistää myös maisema-arvoja sekä virkistyskäyttömahdollisuuksia, kuten kalastusta, valaisee Valonian vesiasiantuntija Janne Tolonen.

Jokien perkaukset ovat hävittäneet koskialueilta vaelluskalojen lisääntymiselle soveltuvia sorapohjia. Näin on käynyt myös Aurajoen tietyille koskialueille, kuten Turun Halistenkoskelle ja Liedon Vierunkoskelle. Näissä on tarvetta uusien lisääntymisalueiden perustamisten lisäksi muille kunnostustoimille.

-Vierunkoski on aikoinaan perattu myllytoiminnan tarpeisiin, mutta siellä on myös pato, joka vaikeuttaa kalojen vaellusta. Halistenkoskessa vaelluskalojen lisääntymistä haittaa sopivien lisääntymisalueiden puute, mutta myös padolla tehtävä virtaaman säännöstely, toteaa Valonian vesiasiantuntija Janne Tolonen.

Syksyllä Halistenkosken kalatiellä tullaan järjestämään yleisölle avoimia näytöksiä, joissa pääsee tutustumaan kalatien toimintaan ja Aurajoen vaelluskaloihin.

Lisätiedot

Janne Tolonen, vesiasiantuntija                                                                                    

                                                                   

Olli Ylönen

Lounais-Suomen kalastusalue /  L-S kalatalouskeskus

p. 040 578 6890

olli.ylonen(at)silakka.info