Valonian vesiasioiden kuntayhteistyö vuosina 2017–2020 kattaa haja-asutuksen jätevesineuvonnan lisäksi entistä laajemmin vesiensuojeluun ja vesistökunnostuksiin liittyviä palveluja. Mukaan vesiensuojelun ja vesihuollon uudelle yhteistyökaudelle lähti suurin osa Varsinais-Suomen kunnista: Kaarina, Kustavi, Laitila, Loimaa, Marttila, Masku, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Parainen, Pyhäranta, Rusko, Salo, Sauvo, Somero, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa. 

Yhteistyön laajentumisen ansiosta Valonia pystyy aikaisempaa paremmin palvelemaan kuntia ja kuntalaisia vesiensuojelun ja vesihuollon tehtävissä. Kesällä 2017 Valonia jatkaa kiinteistökohtaista hajajätevesineuvontaa uuden lainsäädännön siivittämänä. Neuvontatyö tullaan kohdentamaan ranta- ja pohjavesialueille yhteistyökuntien kanssa käytävien neuvottelujen pohjalta. Tarpeen mukaan järjestetään myös jätevesi-iltoja ja osallistumme jätevesi-infopisteellä tapahtumiin.

Valonian virtavesihankkeessa parannetaan Varsinais-Suomen virtavesien ekologista tilaa ja erityisesti uhanalaisten vaelluskalojen elinympäristöjä. Lisäksi pyritään innostamaan paikallisia toimijoita vesiensuojelutyön toteuttamiseen ja parantamaan ihmisten tietoisuutta ympäristön tilasta. Virtavesihankkeessa on tehty jo usean vuoden ajan konkreettista vesiensuojelutyötä pienvesiluonnon hyväksi.

Paikalliset vesiensuojeluyhdistykset tarvitsevat usein apua vesistökunnostusten suunnitteluun, rahoituksen hakemiseen ja hankehallinnointiin. Valonia voi auttaa vesiensuojeluyhdistyksiä alkuun suunnittelutyössä sekä avustaa mahdollisessa toimien hankkeistamisessa sekä rahoituksen hakemisessa. Lisäksi Valonia toteuttaa tilauksesta erilaisia vesiluontoon liittyviä selvityksiä.

Perusopetuksen uudessa opetussuunnitelmassa korostetaan ilmiö-oppimista ja asiakokonaisuuksien nivomista useiden oppiaineiden sisältöön. Veteen ja vesistöihimme liittyy monia aihealueita, joita Valonia haluaa tuoda esiin koululaisten ympäristökasvatuksessa. Tavoitteenamme onkin tarjota jatkossa hanketyönä laajempaa vesiopetusta koululaisille ja opettajille. Valonialla on myös mahdollisuus osallistua yhteistyökuntien peruskoulujen yksittäisiin ympäristöpäiviin vesiteemaisella opetuksella.