Vesi

Valonia tarjoaa maksutonta ja puolueetonta haja-asutuksen jätevesineuvontaa kesän ja syksyn 2019 aikana Varsinais-Suomessa. Neuvojat ovat tavoitettavissa erilaisissa tapahtumissa sekä puhelimitse ja...

Viime syksynä käynnistynyt Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto -hanke on päässyt hyvään vauhtiin. Kuluvan kauden teemana ovat korostuneet etenkin metsät ja vesiensuojelu, minkä tiimoilta olemme...

Valonia on saanut rahoituksen virtavesien kunnostustoimintaan Varsinais-Suomen ELY-keskukselta (valtion harkinnanvaraiset avustukset). Rahoitus mahdollistaa aiempina vuosina aloitetun virtavesien...

Kasvavat hakkuutavoitteet aiheuttavat paineita metsäluonnon monimuotoisuudelle ja vesien tilalle. Valtakunnallisesti metsätalouden vesistökuormitusta tulee ratkaisevasti pienentää, jotta vesiemme...

Turussa Åbo Akademilla järjestettiin tiistaina 19.3.2019 Varsinais-Suomen vesipäivä -seminaari. Tilaisuudessa oli läsnä lähes 60 alueen vesihuollosta ja vesiosaamisesta kiinnostunutta viranomaista,...

Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkoston kalataloustapaamisessa 26.2.2019 keskusteltiin ajankohtaisaista kalatalouden asioista ja vesistökunnostuksista. Mitä ajankohtaista on meneillään...

Liedon kunnan valtuustosalissa järjestettiin 14.2.2019 puoli päivää kestänyt taajamametsätilaisuus. Päivän teemana oli pureutua kuntien omistamien taajamametsien merkitykseen virkistyskäytön,...

Varsinais-Suomen haja-asutusalueen asukkaat ja mökkiläiset ovat hyvin löytäneet Valonian tarjoaman puolueettoman ja maksuttoman jätevesineuvonnan ja vuosi on ollut erityisen vilkas. Vuonna 2018...

Valonian virtavesihankkeissa on kuluneen kesän ja syksyn aikana toteutettu virtavesikunnostuksia, joiden tavoitteena on elvyttää Saaristomereen laskevien jokien taimenkantoja. Varsinais-Suomen...