Vesi

Varsinais-Suomen haja-asutusalueen asukkaat ja mökkiläiset ovat hyvin löytäneet Valonian tarjoaman puolueettoman ja maksuttoman jätevesineuvonnan ja vuosi on ollut erityisen vilkas. Vuonna 2018...

Valonian virtavesihankkeissa on kuluneen kesän ja syksyn aikana toteutettu virtavesikunnostuksia, joiden tavoitteena on elvyttää Saaristomereen laskevien jokien taimenkantoja. Varsinais-Suomen...

Ympäristönsuojelulaissa määritelty siirtymäaika jätevesijärjestelmien kunnostamiselle päättyy 31.10.2019. Niillä rakennuksilla, jotka ovat pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä vesistöstä tai...

Huonolle tolalle päässyt lähivesistö huolestuttaa ja herättää monessa tarpeen toimia. Valonia on tarjonnut neuvontaa ja tehnyt muunmuassa kartoituksia ja kunnostuksia vesistöihin jo vuosien ajan...

Valonia ja VillageWaters -hanke järjestävät haja-asutusalueiden jätevesialan verkostotapaamisen 20.– 21. marraskuuta 2018. Tilaisuus on omakustanteinen ja avoin kaikille haja-asutuksen jätevesien...

Valonian jätevesineuvojat Ellinoora Jalonen ja Ulrika Nordblom ovat kiertäneet Varsinais-Suomen haja-asutusalueiden kiinteistöjä kesän ajan. Neuvontaa on kohdennettu Valonian vesiyhteistyökuntien...

Virtavesikunnostuskausi käynnistyi talkoilla Salon seudun virtavesissä elokuun alussa. Kiikalan Kultalähteenojalla järjestettiin kunnostustalkoot 2.8 ja Teijon Punassuon Lohiojalla 8.8. Molemmat...

Salon seudun vesistöt ovat olosuhteidensa puolesta luontaista elinympäristöä useille luonnonvaraisille ja alkuperäisille taimenkannoille. Seudun jokivesistöissä toteutettujen koekalastusten...

Jätevesiylivuodot ovat poikkeustilanteita, joissa puhdistamatonta jätevettä joutuu ympäristöön häiriötilanteen vuoksi ennen sen päätymistä jätevedenpuhdistamolle. Jätevesiylivuotojen parempi...