Vesi

Valonia on tilannut kalatien suunnittelun Salon Kiskossa sijaitsevaan Mommolanjoen Mommolankoskeen. Suunnittelun toteuttaa EcoRiver Oy. Kiskonjoen-Perniönjoen vesistössä sijaitsevassa Mommolanjoen...

Paikallisten vesiensuojeluyhdistysten tarpeisiin vastaaminen ja aktiivisen toiminnan turvaaminen ovat avainasemassa Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkoston toiminnassa ja verkostolle luotavan...

Vuodesta 2004 lähtien voimassa ollut haja-asutuksen jätevesiä koskeva lainsäädäntö saavuttaa vihdoinkin siirtymäaikansa lopun: lokakuun loppuun mennessä ranta- ja pohjavesialueiden kiinteistöjen...

Salon kaupungin läpi virtaavassa Uskelanjoessa on käynnissä jäänpidätysrakenteiden ja kalataloudellisten kunnostusten toteutus. Jäänpidätysrakenteiden tavoitteena on Salon kaupungin keskustan...

Kulunut kesä on ollut ennätyksellisen vilkas jätevesineuvonnassa. Lokakuussa loppuva määräaika vanhojen jätevesijärjestelmien saneeraukselle on aktivoinut asukkaat ja mökkiläiset kyselemään neuvoja jätevesien...

Valonian vesiensuojelun ja vesihuollon kuntayhteistyö on laajentunut, kun mukaan lähtivät myös Aura, Koski Tl, Mynämäki, Pöytyä ja Taivassalo. Yhteistyön laajentumisen ansiosta Valonia pystyy entistä...

Varsinais-Suomen virtavesissä on käynnissä useita kunnostushankkeita, joiden tavoitteena on parantaa virtavesien ekologista tilaa ja erityisesti uhanalaisia vaelluskalakantoja. Kunnostustyöt ovat...

Viime syksynä käynnistynyt Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto -hanke on päässyt hyvään vauhtiin. Kuluvan kauden teemana ovat korostuneet etenkin metsät ja vesiensuojelu, minkä tiimoilta olemme...

Valonia on saanut rahoituksen virtavesien kunnostustoimintaan Varsinais-Suomen ELY-keskukselta (valtion harkinnanvaraiset avustukset). Rahoitus mahdollistaa aiempina vuosina aloitetun virtavesien...