Vesi

Salon kaupungin läpi virtaavassa Uskelanjoessa on käynnissä jäänpidätysrakenteiden ja kalataloudellisten kunnostusten toteutus. Jäänpidätysrakenteiden tavoitteena on Salon kaupungin keskustan...

Kulunut kesä on ollut ennätyksellisen vilkas jätevesineuvonnassa. Lokakuussa loppuva määräaika vanhojen jätevesijärjestelmien saneeraukselle on aktivoinut asukkaat ja mökkiläiset kyselemään neuvoja jätevesien...

Valonian vesiensuojelun ja vesihuollon kuntayhteistyö on laajentunut, kun mukaan lähtivät myös Aura, Koski Tl, Mynämäki, Pöytyä ja Taivassalo. Yhteistyön laajentumisen ansiosta Valonia pystyy entistä...

Valonia tarjoaa tänäkin kesänä kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa. Neuvontakäynnit kohdistuvat ensisijaisesti ranta- ja pohjavesialueilla sijaitseville kiinteistöille uudisrakennuksia lukuun...

Varsinais-Suomen virtavesissä on käynnissä useita kunnostushankkeita, joiden tavoitteena on parantaa virtavesien ekologista tilaa ja erityisesti uhanalaisia vaelluskalakantoja. Kunnostustyöt ovat...

Valonia tarjoaa maksutonta ja puolueetonta haja-asutuksen jätevesineuvontaa kesän ja syksyn 2019 aikana Varsinais-Suomessa. Neuvojat ovat tavoitettavissa erilaisissa tapahtumissa sekä puhelimitse ja...

Viime syksynä käynnistynyt Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto -hanke on päässyt hyvään vauhtiin. Kuluvan kauden teemana ovat korostuneet etenkin metsät ja vesiensuojelu, minkä tiimoilta olemme...

Valonia on saanut rahoituksen virtavesien kunnostustoimintaan Varsinais-Suomen ELY-keskukselta (valtion harkinnanvaraiset avustukset). Rahoitus mahdollistaa aiempina vuosina aloitetun virtavesien...

Kasvavat hakkuutavoitteet aiheuttavat paineita metsäluonnon monimuotoisuudelle ja vesien tilalle. Valtakunnallisesti metsätalouden vesistökuormitusta tulee ratkaisevasti pienentää, jotta vesiemme...