Jokikävely Paimion Vähäjoella

Kategoria
Vesi
Päivä
16.5.2019 17:15 - 19:15
Paikka
Paimion Vähäjoki - Tiilitehtaantie, 21530 Paimio
Suomi

Jokikävely, Paimion Vähäjoki ja Karhunoja, torstaina 16.5 klo 17.15 -19.00

Retken teemana on vaelluskalat ja Vähäjoen ja sen sivupuron Karhunojan alueella toteutetut virtavesikunnostukset ja uhanalainen kalalaji taimen. Mitkä tekijät vaikuttavat kalaston tilaan? Miten virtavesikunnostuksilla voidaan kohentaa kalaston elinympäristöjä? Mahdollisesti näemme jokeen nousseita nahkiaisia ja kevätkutuisia kalalajeja. Perehdytään myös vesistöjen varsilla kasvavien vieraslajien aiheuttamiin ongelmiin ja vieraslajien torjuntaan.

Kokoontuminen Tiilitehtaantien päässä Paimion koirapuiston parkkipaikalla. Sään mukainen varustus. Kuljemme retkellä pääasiassa juuri valmistunutta jokipolkua, joten retki sopii myös lapsille vanhempien seurassa.

Asiantuntijoina retkellä mukana Valonian vesiasiantuntijat, Varsinais-Suomen vesistökunnostusverkosto, Paimionjokiyhdistys ja Maa- ja kotitalousnaisten Ruokahukka ruotuun, katse vesistöihin -hanke.

 

Tulevia tilaisuuksia Paimionjoella

Paimijoen vesistöalueella järjestetään kolme maastoretkeä kevään 2018 aikana. Retkillä tarkastellaan erityisesti Paimionjoen vesistön kalataloudellista kunnostustarvetta ja Paimionjoen nykytilaa sekä keskustellaan, miten Paimionjoen tilaa ja kunnostustoimia voitaisiin konkreettisesti edistää.

Retket ovat kansalaisten ja maa- ja vesialueiden omistajien tietoutta lisääviä ja kaikille avoimia tapahtumia. Retkille kutsutaan myös asiantuntijoita keskustelemaan ja kertomaan Paimionjoen vesistön tilasta. Retkillä tutustutaan myös Paimionjoella toteutettuihin vesistökunnostustoimenpiteisiin. Paimionjokiyhdistys on saanut tilaisuuksien järjestämiseen avustusta kalastonhoitomaksuvaroista Varsinais-Suomen ELY-keskukselta.

Kesäkuussa järjestetään Paimionjoen Askalankoskella joen säännöstelyä, patoja ja vaelluskalojen elvyttämistä käsittelevä tilaisuus. Tilaisuudessa keskustellaan patojen ja joen säännöstelykäytäntöjen vaikutuksista joen kalatalouteen, virkistyskäyttömahdollisuuksiin ja joen ekologiseen tilaan. Pohditaan ympäristövirtaaman ja kalatierakentamisen mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. Lisätietoa myöhemmin.


Lisätietoja:

Janne Tolonen, vesiasiantuntija

Sanna Vesa, Paimionjoki-yhdistyksen toiminnanjohtaja,p. 0400 211 857, sanna.vesa(at)paimio.fi

 
 

Kaikki päivät

  • 16.5.2019 17:15 - 19:15