Ylivuotojen parempi hallinta -hankkeessa tarkasteltiin Turun seudun puhdistamo Oy:n verkostoalueella tapahtuvien jätevesiylivuotojen aiheuttamia riskejä sekä ympäristöterveyden että ekologian kannalta herkillä alueilla. Hankkeessa tehtiin ympäristöriskianalyysi paikkatietomenetelmin ja kuvattiin mahdollisten ylivuotojen aiheuttamia riskejä ekologisesti ja ympäristöterveyden kannalta herkille ympäristöille kuten pohjavesialueille ja vedenottamoille, vesistöille ja kalastollisesti arvokkaille vesistöille, luonnonsuojelualueille sekä uimarannoille. Hanke on päättynyt keväällä 2018 ja hankkeen loppuseminaarin materiaalit ovat luettavissa täällä. Hankkeen loppuraportti julkaistaan myöhemmin ja se on ladattavissa täältä.

Riskikohteiden tunnistamisen avulla voidaan kohdentaa kunnossapito- ja saneeraustoimenpiteitä riskikohteille ja suunnitella parempia varautumistoimenpiteitä ylivuotojen vähentämiseksi. Riskien tunnistamisen lisäksi hankkeessa välitettiin tietoa hyvistä käytännöistä kuntien välillä sekä luotiin yhteistyömalli, jossa monialaisen yhteistyön avulla kehitetään parannustoimia ylivuotojen estämiseksi ja vähentämiseksi.

Hanke edistää vesipuitedirektiivin tavoitteita vesistöjen hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi vuoteen 2027 mennessä.

Hanketta rahoittavat Turun seudun puhdistamo Oy, VALONIA sekä alueen kunnat: Aura, Kaarina, Lieto, Masku, Marttila, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Pöytyä, Raisio, Rusko ja Turku.  

Lisätietoja

Janne Tolonen, vesiasiantuntija