Hankkeessa arvioidaan Turun seudun puhdistamo Oy:n verkostoalueella tapahtuvien jätevesiylivuotojen aiheuttamia riskejä sekä ympäristöterveyden että ekologian kannalta herkillä alueilla. Hankkeessa tunnistetaan herkimmillä alueilla sijaitsevat jätevesipumppaamot ja kuvataan mahdollisten ylivuotojen aiheuttamia riskejä vesistöille ja muille herkille ympäristöille kuten uimarannoille, luonnonsuojelualueille, pohjavesialueille ja kalastollisesti arvokkaille vesistöille. Riskikohteiden tunnistamisen avulla voidaan suunnitella parempia varautumistoimenpiteitä ylivuotojen vähentämiseksi.

Riskien tunnistamisen lisäksi hankkeessa välitetään tietoa hyvistä käytännöistä kuntien välillä ja luodaan yhteistyömalli, jossa monialaisen yhteistyön avulla kehitetään parannustoimia ylivuotojen estämiseksi ja vähentämiseksi.

Hanke edistää vesipuitedirektiivin tavoitteita vesistöjen hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi vuoteen 2027 mennessä.

Hanketta rahoittavat Turun seudun puhdistamo Oy, VALONIA sekä alueen kunnat: Aura, Kaarina, Lieto, Masku, Marttila, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Pöytyä, Raisio, Rusko ja Turku.  

Lisätietoja

Janne Tolonen, vesiasiantuntija