Halikonjoen Korvenkoski

Hankkeessa selvitetään Halikonjoen vesistön tilaa ja kunnostustarvetta kalaston ja erityisesti uhanalaisen taimenen ja muiden vaelluskalojen elinympäristönä. Huomiota kiinnitetään erityisesti vesistön koski- ja virtapaikkoihin sekä puroihin. Maastokartoituksilla selvitetään vaelluskaloille soveltuvien lisääntymisalueiden määrä ja laatu sekä paikannetaan vesistön vaellusesteet. Samalla selvitetään koskialueiden kunnostuksen ja vaellusesteiden poistamisen mahdollisuuksia. Kalaston nykytilaa selvitetään koekalastuksilla.

Halikonjoen vesistö sijaitsee Varsinais-Suomessa Salossa. Vesistöalueen latvavedet sijaitsevat Vaskiolla ja Kuusjoella. Vaskionjoen ja Kuusjoen yhtyessä syntyy Halikonjoki, joka laskee vetensä Halikonlahteen Salon kaupungin edustalle. Halikonjokilaakso on kansallisesti arvokas maisema-alue.

Hanke on saanut rahoitusta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalastuksenhoitovaroista. Selvitys toteutetaan rinnakkain Valonian virtavesien kunnostushankkeen kanssa, joten mahdollisia kunnostuksia voidaan suunnitella ja toteuttaa jo selvityshankkeen aikana. Hanke toteutetaan vuosien 2017–2018 aikana.

 

Tietoja Halikonjoen vaelluskaloista?

Onko sinulla havaintoja tai historiatietoja Halikonjoen vaelluskaloista? Jaa tietosi ja ole mukana Halikonjoen tilan kehittämisessä. Havaintoja ja tietoja voi lähettää osoitteeseen janne.tolonen(at)valonia.fi.

Myös sosiaalisessa mediassa voit jakaa esimerkiksi kuvia Halikonjoelta. Halikonjoki Facebookissa: https://www.facebook.com/halikonjoki/

Twitterissä tunnisteella #Halikonjoki.

Alustavia tuloksia

Kesällä ja syksyllä 2017 intentointiin Halikonjoen koskialueita ja sivupuroja.Halikonjoen vesistössä on säilynyt useita hyvin luonnontilan kaltaisia puroja ja myös täysin luonnontilaisia puro-osuuksia. Pääuoman koskia on aikoinaan perattu muun muassa myllytoimintaa varten. Lisäksi useat vaellusesteet kuten vanhat myllypadot ja pienemmissä puroissa tierummut estävät kalojen vaeltamista vesistössä. Halikonjoen alin vaelluseste on Häntälänkosken vanha myllypato.

Syksyllä kalastoa selvitettiin kalastoa sähkökoekalastuksilla. Koekalastuksissa Halikonjoen vesistöstä  tavattiin yhdeksän eri kalalajia: taimen, turpa, särki, ahven, hauki, kivennuoliainen, törö, salakka ja kymmenpiikki.  Halikonjoen taimenkannan tila on koekalastusten mukaan hyvin heikko ja taimenen lisääntymistä havaittiin vain yhdessä purossa. Vielä 1990-luvulla useassa Halikonjoen sivupurossa ja pääuoman koskialueilla on esiintynyt taimenta. Lue lisää Salon seudun sanomien uutisesta. Sähkökoekalastuksissa tavattujen lajien lisäksi Halikonjoen vesistössä esiintyy kalalajeista ainakin säynettä ja vimpaa. Kalojen lisäksi Halikonjoelta havaittiin vuollejokisimpukoita (Unio crassus), joka on rauhoitettu luonnonsuojelulailla ja on myös Euroopan unionin luontodirektiivin laji. Lisäksi havaittiin täplärapuja. 

Syksyllä Valonian virtavesien kunnostushankkeen rahoituksella kunnostettiin Halikonjoen taimenpuroon taimenille uusia lisääntymisalueita, kiveämällä puroa ja lisäämällä sorapohjia. Uhanalaisen taimenkannan säilyttämiseksi on tärkeitä turvata sen lisääntyminen. Halikonjoen vesistössä on selvä kunnostustarve poistaa vaellusesteitä tai rakentaa kalateitä patojen yhteyteen. 

  Sähkökoekalastusta Halikonjoen Häntälänkoskella (Kuva: Kirsi Ahonen)

Lisätietoja 

 Janne Tolonen, vesiasiantuntija

 

Tietoa Halikonjoesta

Halikonjoen taimenille kuuluu huonoa (Salon seudun sanomat 21.4.2018)

Halikonjoen luonnonhoidon yleissuunnitelma (Ikonen ym.2006)