Tarjoamme hankkeessa kiinteistökohtaista haja-asutuksen jätevesineuvontaa. Kiinteistökohtaista neuvontaa tarjotaan kesällä 2019 seuraavien kuntien alueilla: Kaarina, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Parainen, Pyhäranta, Rusko, Salo, Sauvo, Somero, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa. Neuvontaa saavat niin vakituiset asukkaat kuin mökkiläiset. Uudisrakennuskohteisiin emme tee kohdekohtaista neuvontakäyntiä. Neuvomme kaikkien Varsinais-Suomen kuntien asukkaita ja mökkiläisiä myös puhelimitse ja sähköpostilla. Neuvonta toteutetaan Valonian ja Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry:n yhteishankkeena. Neuvontaa rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Neuvontaa paikan päällä

Kiinteistökohtaisessa neuvonnassa jätevesineuvoja saapuu kiinteistönomistajan omalle tontille. Vesiyhteistyökuntien kiinteistöjen omistajat voivat tilata jätevesineuvontakäynnin. Lisäksi yhteistyössä kuntien viranomaisten kanssa lähestymme tiettyjen vesiensuojelullisesti herkkien alueiden kiinteistöjä ehdottamalla kiinteistökäynnin ajankohtaa. Kiinteistökäynnillä jätevesineuvoja käy yhdessä kiinteistönomistajan kanssa läpi kiinteistön nykyisen jätevesijärjestelmän. Neuvoja arvioi onko olemassa olevaa jätevesijärjestelmää tarve uudistaa, riittävätkö vain pienet parannukset vai onko järjestelmä jo nykyisellään kunnossa. Mikäli järjestelmä ei täytä lainsäädännön vaatimuksia, keskustelee neuvoja kiinteistölle soveltuvista vaihtoehdoista yhdessä kiinteistönomistajan kanssa ja antaa oman arvion kiinteistölle parhaiten soveltuvista jätevesien käsittelymenetelmistä. Neuvoja ei kuitenkaan tee muutostöissä tarvittavaa jätevesisuunnitelmaa. Täältä voit lukea lisää haja-asutusalueen jätevesien käsittelystä ja lainsäädännöstä.

Jätevesineuvontaa kohdennetaan Valonian vesiyhteistyökuntien ranta- ja pohjavesialueiden kiinteistöille, joita ei olla liittämässä viemäriverkostoon. Neuvontaan osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta, eikä yksittäisen kiinteistön tietoja luovuteta kunnalle.

 

Kiinteistökäyntien varaus

Kiinteistökohtaisia neuvontakäyntejä jatketaan taas keväällä 2019. Talvikaudella voit kysellä jätevesineuvoja puhelimitse tai sähköpostilla Katariina Yli-Heikkilältä (p. 040 552 2369). 

 

Jätevesi-infot

Esimerkiksi vesiensuojeluyhdistykset, kyläyhdistykset, mökkikunnat ym. voivat pyytää tilaisuuksiinsa Valonian jätevesineuvojan kertomaan jätevesiasetuksesta sekä yleisimmistä jätevesien käsittelymenetelmistä sekä kuntakohtaisista määräyksistä. Jätevesi-infoista voi sopia Katariina Yli-Heikkilän kanssa.

 

Lisätiedot

Katariina Yli-Heikkilä, vesiasiantuntija