Tarjoamme hankkeessa kiinteistökohtaista haja-asutuksen jätevesineuvontaa. Kiinteistökohtaista neuvontaa tarjotaan 31.10.2019 asti seuraavien kuntien alueilla: Aura, Kaarina, Koski TL, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Oripää, Paimio, Parainen, Pyhäranta, Pöytyä, Rusko, Salo, Sauvo, Somero, Taivassalo, Turku, Uusikaupunki ja Vehmaa. Neuvontaa saavat niin vakituiset asukkaat kuin mökkiläiset. Uudisrakennuskohteisiin emme tee kohdekohtaista neuvontakäyntiä. Neuvomme kaikkien Varsinais-Suomen kuntien asukkaita ja mökkiläisiä myös puhelimitse ja sähköpostilla. Neuvonta toteutetaan Valonian ja Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry:n yhteishankkeena. Neuvontaa rahoittaa Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Neuvontaa paikan päällä

Kiinteistökohtaisessa neuvonnassa jätevesineuvoja saapuu kiinteistönomistajan omalle tontille. Vesiyhteistyökuntien kiinteistöjen omistajat voivat tilata jätevesineuvontakäynnin. Kiinteistökäynnillä jätevesineuvoja käy yhdessä kiinteistönomistajan kanssa läpi kiinteistön nykyisen jätevesijärjestelmän. Neuvoja arvioi onko olemassa olevaa jätevesijärjestelmää tarve uudistaa, riittävätkö vain pienet parannukset vai onko järjestelmä jo nykyisellään kunnossa. Mikäli järjestelmä ei täytä lainsäädännön vaatimuksia, keskustelee neuvoja kiinteistölle soveltuvista vaihtoehdoista yhdessä kiinteistönomistajan kanssa ja antaa oman arvion kiinteistölle parhaiten soveltuvista jätevesien käsittelymenetelmistä. Neuvoja ei kuitenkaan tee muutostöissä tarvittavaa jätevesisuunnitelmaa. Täältä voit lukea lisää haja-asutusalueen jätevesien käsittelystä ja lainsäädännöstä.

Jätevesineuvontaa kohdennetaan Valonian vesiyhteistyökuntien ranta- ja pohjavesialueiden kiinteistöille, joita ei olla liittämässä viemäriverkostoon. Neuvontaan osallistuminen on vapaaehtoista ja maksutonta, eikä yksittäisen kiinteistön tietoja luovuteta kunnalle.

 

Kiinteistökäyntien varaus ja puhelinneuvonta

Maksuttoman kiinteistökohtaisen käynnin voit tilata ottamalla yhteyttä jätevesineuvojiin alla olevalla lomakkeella tai puhelimitse. Neuvontakäyntejä tehdään resurssien puitteissa lokakuun loppuun asti.

 

Jätevesineuvojat

Reetta Haapasalo p. 040 649 7321

Marika Karulinna p. 040 183 1504 (tavoitettavissa puhelimitse maanantaisin ja perjantaisin klo 9-15)

Katariina Yli-Heikkilä p. 040 552 2369

Otathan ensisijaisesti yhteyttä oman alueesi jätevesineuvojaan. Jos jätevesineuvoja ei heti vastaa puhelimeen, hän on todennäköisesti kiinteistökäynnillä ja soittaa takaisin, kunhan vapautuu.

 

 

Tulevat tapahtumat

Listaus tulevista tapahtumista löytyy täältä: www.valonia.fi/vesi/osallistu

 

Jätevesi-infot

Esimerkiksi vesiensuojeluyhdistykset, kyläyhdistykset, mökkikunnat ym. voivat pyytää tilaisuuksiinsa Valonian jätevesineuvojan kertomaan jätevesiasetuksesta sekä yleisimmistä jätevesien käsittelymenetelmistä sekä kuntakohtaisista määräyksistä. Jätevesi-infoista voi sopia Katariina Yli-Heikkilän kanssa.

  

Lisätiedot

Katariina Yli-Heikkilä, vesiasiantuntija