Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategia (Hämäläinen Liisa, SYKE)

Pienvesien luonnontilaisuuden arviointi. Miten arvokkaat pienvedet tunnistetaan maastossa?  (Jari Ilmonen, Metsähallitus)

Pienvesien luontoarvojen huomioon ottaminen käytännössä, maatalousalueiden purot. (Jukka Jormola, SYKE)

Esimerkki pienvesien kunnostuksesta: Miten hanke toteutetaan alusta loppuun? (Harri Aulaskari, Uudenmaan ELY-keskus)

Sammalet ja putkilokasvit pienvesiympäristöissä  (Kimmo Syrjänen, SYKE)

Kalat pienvesissä (Ari Saura, Luonnonvarakeskus)

Pienvesien uhanalaiset lajit - vesihyönteiset (Jari Ilmonen, Metsähallitus)

Pienvesiluontotyypit: Tila ja suojelun keinot Lounais-Suomessa  (Iiro Ikonen, Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Pienvesien huomioiminen metsätaloudessa (Jarmo Uimonen, Metsäkeskus)

Kunnostusten vaikutukset lähde-ekosysteemien rakenteeseen ja toimintaan (Kaisa Lehosmaa, Oulun yliopisto)

Paimionjoki-yhdistyksen purohankkeet (Ojala Ville, Paimionjoki-yhdistys)

Valonian vesiensuojelu ja virtavesihankkeet (Janne Tolonen, Valonia)

Kutusoraikko-hanke ja vaelluskalaverkosto (Henrik Kettunen, Suomen luonnonsuojeluliitto)