Järvien kunnostus

Yleisimmät vesikasvit ja niiden poisto (pdf), Valonia/Varsinais-Suomen liitto ja Pro Agria/Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset 2016.

Kiskon Kirkkojärven ruovikoiden hoito- ja käyttösuunnitelma (pdf), Valonia/Varsinais-Suomen liitto 2015.

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito (pdf), Suomen ympäristökeskus 2010.

Järvien kunnostus (pdf), Suomen ympäristökeskus 2005.

Purot ja pienvedet

Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategia (pdf), Ympäristöministeriö 2015.

Virtavedet ja virtavesien kunnostus (pdf), Valonia 2014.

Opas valtaojien perkausten ja vesistöhankkeiden rantaraivauksiin (pdf), Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2016.

Opas ojitusyhteisölle uoman kunnossapito- ja peruskorjaushankkeeseen (pdf), Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 2014.

Hoida ja kunnosta lähipuroasi (pdf), Suomen ympäristökeskus 2014.

Purokunnostusopas. Purot elävää maaseutua (pdf), Maa- ja metsätalousministeriö 2008.

Kaupunkipuron kunnostaminen (pdf), Suomen ympäristökeskus 2012.

Purokunnostusopas - Käsikirja metsäpurojen kunnostajalle (pdf), Kainuun ympäristökeskus & Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 2008.

Purojen hoito maatalousalueella ja luonnonmukainen peruskuivatus (pdf), Suomen ympäristökeskus 2008.

Taajamapurot kaupunkien vesiensuojelun mahdollisuutena (pdf), Suomen ympäristökeskus 2012.

Pienvedet luonnon helmiä (pdf), Suomen luonnonsuojeluliitto 2008.

Maa- ja metsätalouden vesiensuojelu

RUSLE2015-eroosiomallin verkkoversio, Varsinais-Suomen ELY-keskus 2017.

Hyvän metsänhoidon suositukset - Vesiensuojelu, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio 2012.

Maatilan ympäristökäsikirja (pdf), Varsinais-Suomen ELY-keskus 2013.

Käytännön kosteikkosuunnittelu (pdf), Varsinais-Suomen ELY-keskus 2012.

Rytinää ruovikoihin - välkettä vesiin: Ohjeita ranta-alueiden hoitoon (pdf), Varsinais-Suomen ELY-keskus 2013.

Maatalousalueiden perattujen purojen luonnonmukainen kunnossapito (pdf), Suomen ympäristökeskus 2006.

Oppaita kansalaisille

Roskapostia - kansalaisen tietokirja meren roskaantumisesta, Pidä saaristo siistinä ry 2016.

Vesikansalaisen opas -Tuumasta toimeen (pdf), Lounais-Suomen ympäristökeskus 2007.

Vesiensuojelua ohjaavat asiakirjat, ohjelmat ja suunnitelmat

Kokemäenjoen- Saaristomeren- Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2021 (pdf), Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 2015.

Saaristomeren valuma-alueen pintavesien vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2016-2021 (pdf), Varsinais-Suomen ELY-keskus 2015.

Kokemäenjoen alaosan-Loimijoen pintavesien vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2016-2021 (pdf), Varsinais-Suomen ELY-keskus 2015.

Eurajoen-Lapinjoen-Sirppujoen pintavesien vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2016-2021 (pdf), Varsinais-Suomen ELY-keskus 2015.

Vesien kunnostustrategia (pdf), Ympäristöministeriö 2013.

Valtioneuvoston periaatepäätös: Kansallinen kalatiestrategia (pdf) 2012.