HUOM! Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn siirtymäajan takarajaa on jatkettu 31.10.2019 asti. Kaikkia ennen vuotta 2017 julkaistuja oppaita ei ole vielä päivitetty!

Oppaita on saatavilla myös painettuina Valoniasta, kysy lisää vesiasiantuntija Katariina Yli-Heikkilältä.

Ajantasaisinta tietoa on saatavilla Ympäristöhallinnon nettisivuilta. Lisäksi Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton ylläpitämällä Jätevesiopas-sivustolla on tarjolla runsaasti puolueetonta tietoa helposti ymmärrettävässä muodossa.

 

Lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017) (pdf), Finlex

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) (pdf), Finlex

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (19/2017) (pdf), Finlex

 

Yleisoppaat ja esitteet

Valonian postikorttitiedote jätevesilainsäädännön muutoksesta (pdf), Valonia 2017

Haja-asutuksen jätevesiasiat kuntoon -esite (pdf), Ympäristöministeriö 2017. Saatavilla painettuna.

Haja-asutuksen jätevedet - lainsäädäntö ja käytännöt opas (pdf), Ympäristöministeriö 2017.

Avloppsvatten i glesbygdsområden – Lagstiftning och praxis (pdf), Miljöministeriet 2017.

Jätevesiopas (pdf), Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry, 5. uudistettu painos 2017. Saatavilla painettuna.

Avloppsvattenguide (pdf), Förbundet för Vattenskyddsföreningarna i Finland rf, 5. förnyade upplagan 2017. Saatavilla painettuna.

Kesämökin jätevesiopas (pdf), JÄSSI -jätevesihanke 2017. Saatavilla painettuna.

Sommarstugans avloppsvattenguide (pdf), JÄSSI -projektet 2017. Saatavilla painettuna.

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella -opas (pdf), Varsinais-Suomen ELY-keskus, korjattu painos 2018. Saatavilla painettuna.

Jätevesijärjestelmän omaseuranta -opas (pdf), Varsinais-Suomen ELY-keskus, korjattu painos 2019.

Selvityslomake nykyisestä jätevesijärjestelmästä, Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry 2019. Saatavilla painettuna.

 

Sähköiset palvelut

Hajavesijelppi -tietotyökalu, joka auttaa vertailemaan jätevesijärjestelmien ominaisuuksia, VillageWaters -hanke 2018

MunPutsari, Suomen ympäristökeskuksen keräämä kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien käyttäjäkokemuspankki 2018

Vesihuoltotulkki, Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu 2017

Hajajätevesien siirtymäaika-alueiden karttapalvelu, Suomen ympäristökeskus 2017

Kuntakohtaiset määräykset, ohjeet ja yhteystiedot - kuntahakukone, Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry

Elinympäristön tietopalvelu LIITERI, Suomen ympäristökeskus 2017

 

Maaperäkäsittely

Haja-asutuksen jätevesien puhdistus - Katsaus maaperäkäsittelyyn (pdf), Luonnonhoidon koulutusyhdistys LUOKO ry 2007/2012.

Pienet jäteveden maapuhdistamot (pdf), Erkki Santala, Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja 1990.

Henri Koponen maasuodatintutkimus (pdf), Henri Koponen. Diplomityö, Tampereen teknillinen yliopisto 2011.

Jätevesien niukkaresurssiset käsittelykonseptit (pdf), Ville Matikka, Anna-Maria Veijalainen ja Riikka Vilpas, Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisusarja D4/1/2012.

JÄTEVEDEN MAAPERÄKÄSITTELY - Yhteenveto koti‐ ja ulkomaisista tutkimustuloksista (pdf), Valonia 2011.

 

Kuivakäymälät, kompostointi ja lietteen käsittely

Suomalaiset kuivakäymälät (pdf) , Käymäläseura Huussi ry 2016.

Sisäkuivakäymälän ABC - hankinta (pdf), Käymäläseura Huussi ry 2013. Saatavilla painettuna.

Sisäkuivakäymälän ABC - laitemallit (pdf), Käymäläseura Huussi ry 2013. Saatavilla painettuna.

Sisäkuivakäymälän ABC - käymälätuotokset kiertoon (pdf), Huussi ry 2013. Saatavilla painettuna.

Torrtoalett ABC (pdf), Huussi ry. Saatavilla painettuna.

Kuivakäymälän hoito ja käymäläjätteen käsittely (pdf), Käymäläseura Huussi ry.

Kokemuksia kuivakäymäköistä sisätiloissa (pdf), Käymäläseura Huussi ry.

Kuivakäymäläjätteen kompostointi sekä sako- ja umpikaivolietteen kalkkistabilointi (pdf), Valonia 2010.

Kompostilla kukkimaan! - kompostoijan opas (pdf), Turun seudun jätehuolto Oy.

Haja-asutuksen sako- ja umpikaivolietteiden tilakäsittely ja käyttö maataloudessa (issuu-julkaisu), Valonia 2014.

 

Jätevesijärjestelmän suunnittelu ja rakentaminen

Jätevesijärjestelmien suunnittelijoita ja urakoitsijoita

Jätevesiopas maanrakentajille (pdf), Luonnonhoidon koulutusyhdistys LUOKO ry 2013.

Video Raita PA Kaivo SA -puhdistamon asennuksesta Raita PA Kaivo SA -puhdistamon asennuksesta (kuvattu 27.4.2010)

Video Biolan Kaivopuhdistamon asennuksesta (kuvattu 22.5.2010)

 

Jätevesijärjestelmän huolto ja ylläpito

Pienpuhdistamoiden huolto-opas (pdf), Valonia 2011.

Talvimökin vesihuolto (pdf), Suomen ympäristökeskus 2011.

Video Wehoputs5 -pienpuhdistamon vuosihuollosta (kuvattu 26.4.2010)

Video Onnline Nordic-10 jätevesipumppaamon vuosihuollosta (kuvattu 26.8.2010)

 

Video kiinteistökohtaisesta neuvontakäynnistä ja jätevesineuvojan työstä

Valonia on tehnyt yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa jätevesineuvonnan neuvontavideon. Neuvontavideon käsikirjoituksen on laatinut Heikki Pietilä Insinööritoimisto HYS Oy:stä. Video on valmistunut tammikussa 2012. Neuvontavideo on toteutettu ympäristöministeriön rahoituksella ja videon käyttöoikeudet ovat ympäristöministeriöllä. Neuvontavideo on suunnattu ennen kaikkea haja-asutusalueilla kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa työkseen tekeville jätevesineuvojille. Lisäksi neuvontavideota voivat hyödyntää muut haja-asutuksen jätevesiasioita kiinnostuneet henkilöt ja yhteisöt. Neuvontavideon tarkoituksena on esitellä kuinka kiinteistökohtainen neuvonta paikan päällä tapahtuu ja mitä asioita neuvontakäynnin aikana on tarpeen käydä läpi kiinteistönomistajan kanssa. Video koostuu kolmesta osasta, joissa jätevesineuvoja käy erityyppisillä kohteilla. Neuvontavideo on vapaasti katsottavissa ympäristöministeriön Youtube-kanavalta.