Asuinkiinteistön jätevesien puhdistus – Jita Kemik

Kiinteistön kuvaus: Paimiolaisessa kiinteistössä asuu kaksi henkilöä ja kaikki kiinteistöllä syntyvät jätevedet johdetaan puhdistamolle. Kiinteistön vedenkäyttömääräksi on mitattu 62 l/as*d.

Järjestelmän kuvaus: Kiinteistöllä on Jita Kemik -panospuhdistamo, joka on otettu käyttöön 1.1.2008. Näytteenottokaivo on tehty 315 mm rumpuputkesta. Puhdistettu jätevesi valuu kaivossa olevan ämpärin ja purkuputken kautta purkupaikkaan eli rajaojaan. Rajaoja on noin 25 metrin päässä puhdistamosta.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo on toiminut hyvin. Vuonna 2011 ja joulukuussa 2016 puhdistamon fosforinpoistossa on ollut ongelmia, mutta orgaanisen aineksen ja kokonaistypen osalta puhdistustulokset täyttävät selkeästi hajajätevesiasetuksen ohjeelliset vaatimukset pilaantumiselle herkillä alueilla.

Taulukko 1. Jita Kemik -panospuhdistamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Sjöblom. Kohteen prosentuaaliset puhdistustasovaatimukset on merkitty taulukon yläosaan tummennetuin numeroin.

Näyte pvm BOD7atu   BOD7atu P(kok) P(kok) N(kok) N(kok)
80 % mg/l 70 % mg/l 30 % mg/l
13.12.16 90 83 0 71 47 120
23.8.16 98 20 80 7,2 84 36
16.5.16 98 18 77 8 57 97
2.2.16 99 12 86 4,8 42 130
27.10.15 100 3 95 1,6 67 74
31.8.15 98 14 69 11 74 58
23.6.15 98 19 93 2,4 83 38
14.4.15 93 59 76 8,5 64 81
1.12.14 96 33 79 7,5 65 80
16.9.14 99 10 90 3,7 74 58
18.8.14 98 15 88 4,3 61 89
20.10.11 99 5,2 83 6,1 83 38
29.9.11 96 36 46 19 62 85
4.4.11 82 130 36 20 35 130
9.2.11 68 230 30 22 25 150
10.11.10 98 11 87 4 85 30
keskiarvo 94,4   69,7   63,0