Kylän jätevesien puhdistus – RAITA PA12MULTI

Kiinteistöjen kuvaus: Sauvolaisen rakenteilla olevan pienen asuinalueen kaikki jätevedet johdetaan kyläpuhdistamoon. Syksyllä 2009 asuinalueella on valmiina vasta muutama kiinteistö, mutta jätevesimäärä tulee kasvamaan kiinteistöjen valmistuttua. Puhdistustulokset on laskettu kiinteistöjen vedenkäyttömäärän 120 l/as*d mukaan.

Järjestelmän kuvaus: Puhdistamo on asennettu vuoden 2009 keväällä. Puhdistamo toimii aktiivilieteperiaatteella, jota on tehostettu kemiallisella fosforinsaostuksella. Puhdistuneet jätevedet johdetaan vielä maasuodattamon kautta ympäristöön. Jätevesinäytteet on otettu pienpuhdistamosta lähtevästä jätevedestä ennen maasuodatusta.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo on toiminut hyvin.

Taulukko 1. PA12MULTI:n puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Nuorisotalontie.

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
20.10.11 99 5,5 88 2,2 81 22
4.4.2011 99 5,2 98 0,3 73 31
9.2.11 99 5,6 96 0,7 67 38
3.11.10 99 3 97 0,5 88 14
21.6.10 99 5 96 0,69 79 24
29.3.10 96 17 89 2 84 19
16.11.09 95 22 84 3 40 70
14.9.09 100 1,1 98 0,3 72 33
18.8.09 99 4,1 97 0,6 47 62
29.6.09 97 13 92 1,4 50 58
keskiarvo 98,2   93,5   68,1  


Kesäasunnon käymäläjätevedet 
– RAITA AQ biologinen wc + ravinteidenpoistoyksikkö

Kiinteistön kuvaus: Kyseessä on yhden perheen osa-aikaisessa käytössä oleva kesäasunto. Puhdistustulokset on laskettu kiinteistöjen vedenkäyttömäärän 80 l/as*d mukaan.

Järjestelmän kuvaus: AQ biologinen wc:ssä käytetään normaalia wc-istuinta jätösten huuhteluun ja kuljettamiseen. Kompostointitilan päälle sijoitettu erotinyksikkö erottaa nesteet ja kiintoaineksen toisistaan, kiintoaineen kompostointiyksikköön (uloste, paperit) ja nesteen (virtsa, huuhteluvesi) ravinteidenpoisto -yksikköön, jossa typpi hapettuu nitraatiksi. Kiintoaines kompostoidaan, neste käsitellään ja johdetaan käsittelyn jälkeen samaan jätevesijärjestelmään pesu- ja huuhteluvesien kanssa. Näytteet on otettu ravinteidenpoisto -yksikön jälkeen.

Järjestelmän toiminta: Toimii yhdessä HS0,6 -puhdistamon kanssa. Ravinteidenpoisto -yksikkö muokkaa ravinteita toiseen muotoon, ennen kuin ne johdetaan puhdistukseen, eikä vielä tässä vaiheessa tapahdu pitoisuuksien vähenemistä.

Taulukko 2. AQ biologisen wc:n ja ravinteidenpoisto -yksikön pitoisuudet (mg/l), Raita.

Näyte pvm BOD7atu
mg/l
P(kok)
mg/l
N(kok)
mg/l
13.9.10 31 47 320
21.6.10 55 63 270
10.5.10 3 9,7 98
16.11.09 160 22 250
18.8.09 160 26 360
29.6.09 87 23 190