Asuinkiinteistön jätevesien puhdistus  – Biosetti 5

Kiinteistön kuvaus: Pöytyäläisessä kiinteistössä asuu kaksi henkilöä. Kiinteistön vedenkäyttömääräksi on oletettu 120 l/as*d.

Järjestelmän kuvaus: Biologis-kemiallinen panospuhdistamo on otettu käyttöön keväällä 2010 ja sinne johdetaan perheessä syntyneet jätevedet.

Järjestelmän toiminta: Arvio toiminnasta useamman näytekerran jälkeen.

Taulukko 1. Biosetti 5 puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Mäenpää.

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
12.12.11 98 6,8 92 1,5 40 70
20.10.11 99 4,8 90 1,9 54 54
29.9.11 99 3 94 1,1 56 51
12.4.11 98 10 92 1,4 55 53
10.11.10 96 16 29 13 58 49
14.9.10 99 4,7 40 11 92 9,5
10.8.10 97 11 40 11 84 19
keskiarvo 98   68,1   62,7  

 

Asuinkiinteistön ja eläinruokaa valmistavan laitoksen jätevesien puhdistus  – Biosetti 10

Kiinteistön kuvaus: Pöytyäläisessä kiinteistössä asuu neljä henkilöä. Lisäksi puhdistamoon johdetaan eläinruokaa valmistavasta laitoksesta jätevesiä hiekan- ja öljynerotuskaivon kautta. Puhdistamoon johdetaan kaikki jätevedet ja puhdistetut jätevedet johdetaan näytteenottokaivon kautta ojaan. Kiinteistön vedenkäyttömääräksi on oletettu 120 l/as*d.

Järjestelmän kuvaus: Talokaivo Biosetti 10 on biologis-kemiallinen panospuhdistamo, joka on tarkoitettu kiinteistön kaikkien talousvesien käsittelyyn. Laitteisto pystyy käsittelemään maksimissaan 1500 l jätevettä vuorokaudessa ja se soveltuu enintään kymmenelle hengelle. Laite asennettiin lokakuussa 2008 ja se otettiin käyttöön pian asennuksen jälkeen. Laitteen asennuksen suoritti Auranmaan Saneeraus ja Rakennus Oy.

Järjestelmän toiminta: Happea kuluttavan aineksen poistoteho on ollut hyvä. Puhdistamon fosforinpoisto ei ole toiminut ja typenpoistossa on ollut suurta vaihtelua.

Taulukko 2. Biosetti 10 puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Kiiski

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
8.11.11 71 120 0 31 22 91
21.6.11 77 94 0 36 30 82
28.2.11 86 58 0 28 35 76
10.11.10 94 24 2 18 14 100
13.9.10 95 19 0 20 22 91
10.5.10 96 17 0 19 46 63
22.2.10 88 52 0 26 0 120
17.11.09 94 27 0 30 6 110
14.9.09* 94,3 33 0 33 80 38
17.8.09 91 37 0 37 48 61
18.5.09 95 21 0 24 0 120
keskiarvo 89,2   0,2   27,5  

* Vähenemä laskettu tulevan jäteveden pitoisuuksien mukaan: BOD7ATU=580 mg/l, kokonaisfosfori=32 mg/l, kokonaistyppi=190 mg/l.