Asuinkiinteistön jätevesien puhdistus – maasuodattamo

Kiinteistön kuvaus: Maskussa sijaitsevassa kiinteistössä asuu neljä henkilöä. Kiinteistön vedenkäyttömääräksi on oletettu 120 l/as*d.

Järjestelmän kuvaus: Kohteen jätevesijärjestelmänä toimii maasuodattamo, jonka jälkeen puhdistuneet jätevedet johdetaan avo-ojaan. Maasuodattamon jälkeen on asennettu fosforinpoistokaivo, massaa ei vielä ole otettu käyttöön. Maasuodattamo otettu käyttöön vuonna 2006.

Järjestelmän toiminta: Näytteet otetaan sakkapesällisestä kokoomakaivosta. Puhdistamo on toiminut erittäin hyvin.

Taulukko 1. Maasuodattamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l)

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
17.8.11 99 3 98 0,45 94 6,7
19.5.11 99 3 79 3,9 61 46
1.1.11 99 3 99 0,26 95 6,4
4.10.10 99 3 80 3,6 41 69
29.3.2010 99 3 93 1,2 90 12
12.10.09 100 1 91 1,7 75 29
12.5.09 100 1 99 0,13 98 2,7
18.11.08 100 1 90 1,9 83 20
16.6.08 97 12 83 3,1 52 56
keskiarvo 99,1   90,2   76,6  

 

Asuinkiinteistön jätevesien puhdistus – maasuodattamo

Kiinteistön kuvaus: Paimiossa sijaitsevan kiinteistö. Kiinteistön vedenkäyttömääräksi on oletettu 120 l/as*d.

Järjestelmän kuvaus: Kohteen jätevesijärjestelmäksi on valittu tavallinen maasuodattamo. Järjestelmä sopii hyvin kohteeseen, koska kohteessa oli syvät purkuojat, riittävästi tilaa ja maaperä ei savisuutensa vuoksi sopinut imeytykseen. Maasuodattamosta puhdistuneet jätevedet johdetaan kokoomakaivon kautta ojaan. Uponor Suomi Oy:n maasuodattamo ja kolmiosainen saostussäiliö asennettiin helmikuussa 2002 ja otettiin käyttöön maaliskuussa 2002.

Järjestelmän toiminta: Näytteet otetaan sakkapesällisestä kokoomakaivosta. Puhdistamo on toiminut melko hyvin. Orgaanisen aineen ja typen puhdistusteho on ollut riittävän tehokasta. Puhdistamon fosforinpoistokyky on heikentynyt käyttövuosien mukana. Fosforinpoistoa voitaisiin tehostaa lisäämällä maasuodattamon yhteyteen fosforinpoistoyksikkö. Näytteenottoseuranta on päättynyt, koska kiinteistö liittyi viemäriverkkoon.

Taulukko 2. Maasuodattamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l)

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
16.11.09 100 1 68 5,8 61 46
29.6.09 100 1 61 7,1 61 45
15.12.08 100 1,4 78 4 81 22
19.5.08 100 1,5 59 7,5 66 40
15.10.07 100 1 67 6 73 31
28.5.07 100 1 62 7 55 53
26.3.07 100 1,3 74 4,8 69 36
28.11.06 100 1 86 2,6 85 18
14.8.06 100 1 75 4,5 50 58
24.4.06 99 2,2 74 4,7 64 42
keskiarvo 99.9   70,4   66,5  

Vuosina 2002–2005 kohde on ollut AHA21-projektin näytteenottoseuranassa. Näiden vuosien 19 näytteen keskiarvot: BOD7atu = 99,5 %, P(kok) = 83,4 %, N(kok) = 70,4 %

Asuinkiinteistön jätevesien puhdistus – biotiitillä tehostettu maasuodattamo

Kiinteistön kuvaus: Paraisilla sijaitsevalla kiinteistöillä asuu kaksi henkilöä. Kiinteistön vedenkäyttömääräksi on oletettu 120 l/as*d.

Järjestelmän kuvaus: Kohteen jätevesijärjestelmänä toimii biotiitillä tehostettu maasuodattamo, jonka jälkeen puhdistuneet jätevedet johdetaan avo-ojaan. Maasuodattamo on otettu käyttöön vuonna 2009.

Näytteet otetaan sakkapesällisestä kokoomakaivosta.

Järjestelmän toiminta: Arvio tulee useamman näytteenottokerran jälkeen.

Taulukko 3. Maasuodattamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l)

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
21.6.2010 95 19 89 2 83 20
10.5.2010 94 27 90 1,8 83 20
keskiarvo 94,5   89,5   83  

Asuinkiinteistön jätevesien puhdistus – biotiitillä tehostettu maasuodattamo

Kiinteistön kuvaus: Ruskolla sijaitsevassa kiinteistössä asuu yksi henkilö. Kiinteistön vedenkäyttömäärääksi on oletettu 120 l/as*d.

Järjestelmän kuvaus: Kohteessa on hyödynnetty vanhat betoniset saostussäiliöt, jotka suunnitteluvaiheen kuntotarkistuksessa todettiin hyväkuntoisiksi. Jätevesi pumpataan saostussäiliöiden jälkeen mäen toiselle puolelle, metsän laidalle rakennettuun maasuodattimeen. Fosforinpoistokyvyn tehostamiseksi maasuodattamoon asennettiin lisäksi biotiittikerros. Maasuodattamon jälkeen puhdistunut vesi johdetaan painovoimaisesti avo-ojaan. Kohteeseen asennettiin helmikuussa 2006 maasuodinbiotiitilla tehostettu, matalaan perustettu maasuodattamo. Järjestelmä otettu käyttöön vuonna 2006.

Näytteet otetaan sakapesällisestä kokoomakaivosta.

Järjestelmän toiminta: Puhdistustulokset ovat erittäin hyviä. Järjestelmään on päässyt vesiä läheisestä ojasta, mikä on laimentanut näytteitä ja näin ollen näytetulokset ovat todellisuutta parempia. Näytteenottoseurantaa ei jatketa ennen kuin tilanne on korjattu.

Taulukko 4. Biotiitillä tehostetun maasuodattamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l)

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
17.3.08 100 1,6 92 1,4 88 14
12.11.07 100 1,1 99 0,24 94 7,5
10.7.07 100 1,2 92 1,5 57 50
26.2.07 100 1,1 99 0,23 85 18
keskiarvo 100   95,5   81