Koulun ja lastenkodin jätevesien puhdistus – Wehoputs 20 -panospuhdistamo

Kiinteistön kuvaus: Kiinteistö sijaitsee Paimiossa. Puhdistamoon johdetaan lastenkotina ja kouluna toimivan rakennuksen jätevedet. Puhdistamoon tulee noin 20 henkilön jätevedet ja keskimääräinen vedenkulutus on arviolaskelman mukaan 114 l/as*d. Kiinteistö ei sijaitse ranta- tai pohjavesialueella ja siellä on voimassa perusteason puhdistusvaatimus.

Järjestelmän kuvaus: Puhdistamo on asennettu vuonna 2014. Näytteet otetaan puhdistamon vieressä olevasta näytteenottokaivosta.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo on toiminut hyvin. Puhdistamon orgaanisen aineksen ja kokonaistypen poistoteho on ollut erittäin hyvä, mutta fosforinpoistotehossa on ollut välillä ongelmia. Kuitenkin vuosina 2017-19 fosforinpoistoteho on ollut erittäin hyvä.

Taulukko 1. Wehoputs 20 -panospuhdistamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Paimio. Ensimmäisellä rivillä suluissa olevat luvut ovat kohteen puhdistusvaatimukset (%).

Näyte pvm BOD7atu
% (80)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (70)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (30)
N(kok)
mg/l
24.9.19 99 3 96 0,69 92 10
13.8.19 99 3,0 98 0,44 90 12
18.2.19 99 4,2 97 0,62 76 30
15.10.18 98 9,8 85 2,9 67 41
28.8.18 99 3,6 96 0,82 62 47
14.3.18 98 7,4 98 0,47 78 27
26.9.17 98 7,9 84 3,1 93 9
28.6.17 99 4,3 90 2 87 16
9.5.17 98 9,4 90 1,9 50 61
13.12.16 98 9,3 59 7,9 58 52
5.7.16 98 8,1 90 2 88 15
2.2.16 98 10 64 7 79 26
27.10.15 99 3 93 1,3 85 18
20.5.15 99 3 99 0,2 80 24
14.4.15 96 16 53 9,1 69 38
1.12.14 96 19 0 29 40 74
16.9.14 99 4 77 4,5 83 21
18.8.14 97 12 59 8 85 18
keskiarvo 98   79   76  

 

Asuinkiinteistön jätevesien puhdistus – Wehoputs 5 -panospuhdistamo

Kiinteistön kuvaus: Kiinteistö Liedossa. Puhdistamoon johdetaan yhden kiinteistön ja kahden hengen jätevedet. Puhdistustulokset on laskettu kiinteistön ilmoitetun vedenkäyttömäärän 111 l/as*d mukaan.

Järjestelmän kuvaus:  Järjestelmä asennettiin ja otettiin käyttöön vuonna 2009. Järjestelmäksi on valittu WehoPuts 5 -panospuhdistamo. Näytteet otetaan kokoomakaivosta.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo on toiminut erittäin hyvin.

Taulukko 2. Wehoputs 5 -panospuhdistamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Lieto.

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
8.11.11 99 3,3 93 1,3 59 52
12.4.11 99 3,4 95 0,9 76 30
10.11.10 99 3 98 0,43 74 33
14.9.10 100 0,94 92 1,6 75 32
21.6.10 99 3 92 1,6 56 56
10.5.10 97 12 96 0,7 53 59
22.2.10 99 5,7 90 2 67 41
12.10.09 97 12 90 1,9 68 40
keskiarvo 99   93   66  

 

Kiinteistön jätevesien puhdistus– Wehoputs 5 -panospuhdistamo

Kiinteistön kuvaus: Kiinteistö Sauvossa. Puhdistamoon johdetaan yhden kiinteistön jätevedet. Puhdistustulokset on laskettu kiinteistön vuonna 2011 ilmoitetun vedenkäyttömäärän 135 l/as*d mukaan.

Järjestelmän kuvaus: Järjestelmä asennettiin ja otettiin käyttöön vuonna 2006. Järjestelmäksi valittiin KWH-Pipe Oy:n WehoPuts 5 -puhdistamo. WehoPuts-pienpuhdistamo toimii panosperiaatteella eli puhdistamo käsittelee ja puhdistaa jaksottaisesti tietyn kokoisen annoksen jätevettä yhdellä kertaa. Puhdistamon lietteenpoisto tapahtuu automaattisesti lietepussiin, joka tyhjennetään normaalisti 3-4 kertaa/vuodessa. Ylijäämäliete on suositeltavaa jälkikompostoida ennen sen käyttöä maanparannukseen. Lietepussin ansiosta puhdistamon ylimäärälietteen poistamiseksi ei tarvita loka-autoa. Näytteet otetaan laskeutusvaiheen lopulla, juuri ennen ulospumppausta puhdistamon sisältä, kirkastuneesta vedestä.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo on toiminut hyvin. Orgaanisen aineksen ja typenpoiston osalta puhdistamo on toiminut erittäin hyvin.

Taulukko 3. Wehoputs 5 -panospuhdistamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Sauvo.

Näyte pvm BOD7atu
% (80)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (70)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (30)
N(kok)
mg/l
13.8.13 98 8,5 79 3,5 84 17
27.11.12 96 14 91 1,5 60 41
21.5.12 97 11 91 1,4 96 3,8
12.12.11 99 3,0 97 0,5 53 49
4.4.11 98 5,7 14 14 62 39
21.6.10 99 6,6 80 4,5 80 28
10.5.10 99 4,9 92 1,8 81 26
16.11.09 99 4,3 87 2,9 75 35
25.5.09 98 10 69 6,9 50 59
15.12.08 99 5,2 73 6 61 55
20.10.08 98 8,1 88 2,6 66 47
25.8.08 99 4,8 79 4,7 79 29
14.4.08 99 6,7 69 6,9 62 53
10.12.07 100 1,4 94 1,4 60 56
15.10.07 99 2,7 94 1,3 64 51
14.8.07 99 6 71 6,4 69 44
28.5.07 98 9,8 18 18 54 65
2.4.07 95 24 50 11 34 93
15.1.07 98 12 75 5,6 54 65
12.12.06 97 13 55 10 40 84
keskiarvo 98   73   64  

 

Koulun jätevesien puhdistus – Wehoputs 12 -panospuhdistamo

Kiinteistön kuvaus: Koulukiinteistö Maskussa. Kohde on koulu, jota laajennettiin ja rakennusluvan saamiseksi oli ratkaistava koulun jätevesien käsittely.

Järjestelmän kuvaus: Järjestelmän valinnassa huomioitiin, että koulu tullaan muutaman vuoden kuluttua liittämään kunnan viemäriverkkoon. Mitoituksessa huomioitiin, että koulussa oli 150 oppilasta ja tulevaisuudessa oppilasmäärän arvioitiin kasvavan 175:een. Järjestelmä asennettiin kesällä 2005 ja otettiin käyttöön elokuussa lukukauden alkaessa. Järjestelmäksi valittiin KWH-Pipe Oy:n WehoPuts 12 -puhdistamo. Näytteet on otettu laskeutusvaiheen lopulla, juuri ennen ulospumppausta puhdistamon sisältä, kirkastuneesta vedestä, koska kokoomakaivoa ei ole.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo on toiminut erittäin hyvin. Koulujen alkaessa kestää n. kuukauden ennenkuin puhdistamo toimii täydellä puhdistusteholla.

Taulukko 4. Wehoputs 12 -panospuhdistamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Seikelän koulu.

Näyte pvm BOD7atu
% (80)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (70)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (30)
N(kok)
mg/l
18.11.08 91 39 93 1,3 60 4
23.9.08 98 6,9 86 2,6 69 36
18.3.08 100 1,7 94 1,1 85 18
22.1.08 100 2 99 0,15 85 18
13.11.07 99 4 90 1,9 85 17
24.4.07 99 3 98 0,28 67 39
26.2.07 99 3,6 98 0,43 82 21
12.12.06 96 6,2 97 0,25 78 15
12.9.06 96 17 29 13 0 150
27.4.06 98 9 95 1 65 41
9.11.05 100 1,1 56 8 14 2,4
keskiarvo 98   85   63