Asuinkiinteistön jätevesien puhdistus – Uponor Clean I -panospuhdistamo

Kiinteistön kuvaus: Kiinteistö sijaitsee Raisiossa. Kiinteistöllä on yksi asuinrakennus, jossa asuu 2 henkilöä. Kiinteistössä ei ole vesimittaria ja vedenkäyttömääräksi on oletettu 120 l/as*d vuoden 2019 helmikuuhun asti. Kiinteistön omistaja on vaihtunut alkuvuodesta 2019 ja nykyisen vedenkäyttömäärän on laskettu olevan 54 litraa/hlö*vrk. Kiinteistö ei sijaitse ranta- tai pohjavesialueella ja siellä on voimassa perustason puhdistusvaatimus.

Järjestelmän kuvaus: Clean I -panospuhdistamoon johdetaan yhden kiinteistön kaikki jätevedet. Puhdistamo on otettu käyttöön syyskuussa 2009. Puhdistamo toimii aktiivilieteperiaatteella, jota on tehostettu kemiallisella fosforinsaostuksella. Puhdistuneet jätevedet johdetaan tontilla sijaitsevaan avo-ojaan.

Järjestelmän toiminta: Kaikkiaan puhdistamo on toiminut erittäin hyvin lukuun ottamatta näytteenottokertaa 21.10.2013, jolloin puhdistamon kemikaalisyötössä oli toimintahäiriö ja samanaikaan kiinteistöllä oli vesivuoto. Näytteenottokerralla 25.3.2013 on ollut ongelmia puhdistamon fosforinpoiston kanssa.

Taulukko 1. Clean I -panospuhdistamon puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Raisio. Ensimmäisellä rivillä suluissa olevat luvut ovat kohteen puhdistusvaatimukset (%).

Näyte pvm BOD7atu
% (80)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (70)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (30)
N(kok)
mg/l
24.9.19 99 5,5 81 7,7 58 110
13.8.19 99 6,8 91 3,8 71 74
18.2.19 97 12 98 0,3 87 15
28.8.18 99 3 99 0,1 98 2
26.6.18 99 4,4 98 0,31 69 36
14.3.18 98 7,7 93 1,2 45 64
31.10.17 99 3 99 0,15 92 10
23.8.17 99 3 99 0,2 63 43
9.5.17 96 17 94 1,1 65 41
13.12.16 99 3 97 0,49 66 40
5.7.16 98 9,6 97 0,46 72 33
2.2.16 98 7,6 95 0,84 91 11
1.12.15 99 3,6 99 0,13 94 7
20.5.15 99 3 99 0,20 81 22
14.4.15 98 9,5 97 0,49 70 35
 1.12.14 99 3 99 0,20 79 25
16.9.14 99 3 99 0,26 73 31
18.8.14 99 3 99 0,22 70 35
21.10.13*) 0*) 460 0*) 35 0*) 180
28.5.2013 99 3 97 0,5 57 50
25.3.2013 94 24 2 18 56 51
27.11.2012 99 3 98 0,4 73 32
30.10.2012 99 3,1 98 0,3 86 16
29.8.2012 99 3 93 1,2 82 21
26.6.12 99 5 95 1 72 33
19.10.11 99 5 98 0,3 66 40
16.8.11 99 3 97 0,5 92 9
28.2.11 96 16 86 2,6 71 34
1.1.11 98 7 91 1,7 52 56
4.10.10 99 3 97 0,5 79 25
10.8.10 98 7,7 75 4,5 68 37
1.6.2010 98 7,3 91 1,6 77 27
29.3.10 99 3,1 99 0,3 91 10
22.2.10 99 4,6 89 2,1 69 36
keskiarvo 96   89   72  

*) puhdistamon kemikaalisyötössä on ollut toimintahäiriö ja samanaikaisen kiinteistöllä olleen vesivuodon takia puhdistamon ylivuotoputkesta on ilmeisesti päässyt puhdistamatonta jätevettä näytteenottokaivoon.

 

Asuinkiinteistön jätevesien puhdistus – Uponor Clean I -panospuhdistamo

Kiinteistön kuvaus: Kiinteistö Liedossa. Kiinteistöllä on yksi asuinrakennus, jossa asuu 4 henkilöä. Kiinteistön vedenkäyttömäärä on vesimittarin mukaan 90 l/as*d.

Järjestelmän kuvaus: Clean I -panospuhdistamoon johdetaan yhden kiinteistön kaikki jätevedet. Puhdistamo on otettu käyttöön loppuvuodesta 2009. Puhdistamo toimii aktiivilieteperiaatteella, jota on tehostettu kemiallisella fosforinsaostuksella. Puhdistuneet jätevedet johdetaan tontilla sijaitsevaan avo-ojaan.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo on toiminut hyvin. Puhdistamon typenpoistoteho on ollut toisinaan alhainen ja fosforinpoisteho muutaman kerran heikko, mutta keskimäärin puhdistamon puhdistustulokset täyttävät selkeästi hajajätevesiasetuksen vähimmäisvaatimukset.

Taulukko 2. Uponor-prosessisäiliön puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Lieto. Ensimmäisellä rivillä suluissa olevat luvut ovat kohteen puhdistusvaatimukset (%).

Näyte pvm BOD7atu
% (80)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (70)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (30)
N(kok)
mg/l
1.12.15 90 57 64 8,7 23 120
20.5.15 68 180 76 5,9 0 170
14.4.15 89 59 76 5,9 4 150
1.12.14 97 15 89 2,6 41 92
16.9.14 96 22 79 5,2 10 140
18.8.14 97 18 88 2,9 10 140
26.11.13 95 28 86 3,5 23 120
21.10.13 90 53 10 22 16 130
28.5.13 96 21 91 2,2 40 94
27.11.12 96 23 76 5,9 16 130
30.10.12 94 36 79 5,2 23 120
26.9.12 97 18 77 5,7 51 77
28.6.12 84 88 22 19 0 170
8.11.11 98 9,7 91 2,3 54 72
20.10.11 97 15 59 10 50 78
19.5.11 97 19 94 1,4 29 110
12.4.11 96 20 91 2,1 29 110
10.11.10 95 29 78 5,3 81 30
14.9.10 97 16 92 1,9 84 25
21.6.10 97 14 85 3,6 36 100
10.5.10 99 8 94 1,4 36 100
keskiarvo 93,6   76,0   31,2  

 

Asuinkiinteistön jätevesien puhdistus – Uponor-panospuhdistamo 7

Kiinteistön kuvaus: Paimiolaisessa kiinteistössä asuu yksi henkilö. Kiinteistön vedenkäyttömääräksi on oletettu 120 l/as*d.

Järjestelmän kuvaus: Kiinteistönomistaja päätyi Uponor Suomi Oy:n Upoclean 5 -pienpuhdistamoon (nyk. 7), koska se vei vähän tilaa ja oli maasuodattamoa helpompi sijoittaa metsäiselle tontille. Puhdistamoon johdetaan kaikki jätevedet ja puhdistetut jätevedet johdetaan näytteenottokaivon kautta ojaan. Laite asennettiin joulukuussa 2001 ja se otettiin käyttöön huhtikuun lopussa vuonna 2002. Laitteen asennuksen suorittivat Viljo Ojala Liedosta sekä Rakennustyö Ketola Oy Paattisilta.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo on toiminut hyvin. Kiinteistöllä on käytetty fosfaatittomia pesuaineita vuoden 2004 alusta lähtien. Puhdistustulosten mukaan fosfaatittomilla pesuaineilla voidaan huomattavasti pienentää ympäristöön pääsevän fosforin määrää.

Taulukko 3. Upoclean 5 puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Paimio.

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
15.12.08 99 2,3 84 3 33 78
19.5.08 99 2,5 95 0,91 47 62
10.12.07 100 1 97 0,51 52 56
11.9.07 99 2,3 97 0,57 42 68
28.5.07 99 3 93 1,2 52 56
26.3.07 97 14 94 1,1 54 54
28.11.06 99 2,2 99 0,18 61 46
14.8.06 100 1 98 0,33 61 45
24.4.2006 99 3,5 98 0,37 64 42
keskiarvo 99   95   51,8  

Vuosina 2002-2005 kohde on ollut AHA21 -projektin näytteenottoseuranassa. Näiden vuosien 17 näytteen keskiarvot: BOD7ATU = 98,7 %, P(kok) = 93,6 %, N(kok) = 64,9 %

 

Asuinkiinteistön jätevesien puhdistus – Uponor-panospuhdistamo 7

Kiinteistön kuvaus: Kiinteistö Maskussa. Kiinteistön vedenkäyttömäärä on panoslaskurin mukaan 70 l/as*d. Kiinteistön vedenkäyttö on muuttunut 100 l/as*d tammikuussa 2008.

Järjestelmän kuvaus: Jätevesien käsittelyjärjestelmäksi valittiin Upoclean 5 -panospuhdistamo (nyk. 7), jonne johdetaan kaikki jätevedet. Puhdistamon jälkeen puhdistuneet jätevedet imeytetään maahan pienimuotoisen maahanimeyttämön avulla. Laitteen asentamisen toteutti urakoitsija Viljo Ojala Liedosta. Järjestelmä otettiin käyttöön marraskuussa 2004

Järjestelmän toiminta:Puhdistamo on toiminut hyvin. Kiinteistöllä on käytetty fosfaatittomia pesuaineita ja alkuvuodesta 2008 on siirrytty zeoliittivapaiden pesuaineiden käyttöön.

Taulukko 4. Upoclean 5 puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Masku.

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
4.10.10 98 11 93 1,6 29 100
10.8.10 95 27 14 19 46 75
1.6.10 99 7,5 90 2,2 29 100
29.3.10 98 9,4 82 3,9 14 120
12.10.09 99 2,8 95 1,2 37 88
17.8.09 97 16 95 1,1 34 92
18.5.09 95 27 95 1,2 36 89
18.11.08 99 4,8 96 0,97 33 94
23.9.08 98 7,6 87 2,8 14 120
18.3.08 99 3,8 89 2,4 14 120
22.1.08 98 9,5 84 3,6 7 130
13.11.07 99 4 96 1,21 56 88
17.9.07 99 7,4 99 0,29 64 73
24.4.07 99 6 99 0,41 45 110
26.2.07 99 10 95 1,5 40 120
27.11.06 99 4,5 99 0,35 59 82
10.10.06 99 4,6 99 0,35 56 88
14.8.06 98 13 85 4,7 62 77
29.6.06 98 12 95 1,6 65 71
26.4.06 99 8,6 96 1,4 54 93
keskiarvo 98,2   89,2   39,7  

Vuosina 2004-2005 kohde on ollut AHA21 -projektin näytteenottoseuranassa. Näiden vuosien 7  näytteen keskiarvot: BOD7ATU = 98 %, P(kok) = 77,7 %, N(kok) = 47,7

 

Asuinkiinteistön jätevesien puhdistus – Uponor-panospuhdistamo 7

Kiinteistön kuvaus: Kiinteistö sijaitsee Turun Kakskerrassa. Kiinteistön vedenkäyttömäärä on panoslaskurin mukaan 100 l/as*d.

Järjestelmän kuvaus: Kaikki kiinteistössä syntyvät jätevedet johdetaan suoraan Upoclean 5 -pienpuhdistamoon (nyk 7). Puhdistamon jälkeen puhdistetut jätevedet johdetaan pienimuotoisen imeytyksen avulla maahan. Laite asennettiin ja otettiin käyttöön marraskuussa 2002. Laitteen asennuksen suoritti urakoitsija Viljo Ojala Liedosta.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo on toiminut hyvin. 22.9.08 otetussa näytteessä arvot olivat normaalia heikommat.

Taulukko 5. Upoclean 5 puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l), Turku.

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
12.10.09 99 3,6 73 5,9 58 59
17.8.09 98 7,6 65 7,6 55 63
18.5.09 98 7,7 85 3,3 66 48
22.9.08 70 150 14 19 36 90
14.4.08 95 23 83 3,8 55 63
14.1.08 98 8,9 92 1,7 50 70
17.9.07 99 3 72 6,1 56 62
24.4.07 87 66 87 2,9 21 110
26.2.07 99 5,8 98 0,37 64 50
27.11.06 98 10 99 0,31 74 36
15.8.06 94 32 95 1,2 79 29
26.4.06 97 14 87 2,8 49 71
keskiarvo 94,3   79,2   55,3  

Vuosina 2003-2005 kohde on ollut AHA21 -projektin näytteenottoseuranassa. Näiden vuosien 16  näytteen keskiarvot: BOD7ATU = 93,3 %, P(kok) = 89,6 %, N(kok) = 56,9

 

Asuin- ja lomakiinteistöjen jätevesien puhdistus – Uponor-panospuhdistamo 10

Kiinteistöjen kuvaus: Kemiössä vierekkäin sijaitsevat asuinkiinteistö ja lomakiinteistö. Käyttäjämäärä vaihtelee.

Järjestelmän kuvaus: Kiinteistönomistaja oli rakentamassa asuinrakennuksensa vieressä sijaitsevalle tontilleen loma-asuntoa ja halusi laittaa molempien rakennusten jätevesien käsittelyn kuntoon yhteisellä järjestelmällä. Jätevesien käsittelyjärjestelmäksi valittiin Upoclean 10 -panospuhdistamo (nyk. Uponor-panospuhdistamo 10). Laite on kooltaan 10 hengen puhdistamo eli esimerkiksi kahden perheen käyttöön soveltuva. Kohteessa Upoclean 10 -puhdistamoon liitetään olemassa oleva omakotitalo (3 henkeä) ja rakenteilla oleva vapaa-ajanasunto (6-8 hengen käyttöön). Puhdistamossa käsitellään kaikki näissä rakennuksissa syntyvät jätevedet. Puhdistamosta käsitellyt jätevedet johdetaan jälkisuodatukseen (pienimuotoisen maasuodattamo), jonka jälkeen ne imeytetään maahan. Laitteen asentamisen toteutti Kaivinkoneurakointi Juha Lönnqvist.

Näytteet otetaan puhdistamon perään ennen jälkisuodatusta asennetusta näytteenottokaivosta. Puhdistetun jäteveden pitoisuuksia on verrattu kuormituslukuihin ottaen huomioon panoslaskurista saatu lukema, jonka mukaan vedenkulutus on 80 l/as*d. Käyttäjämäärä kuitenkin vaihtelee.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo on toiminut hyvin. Talvella 2006 puhdistamolla ilmeni ongelmia. Kovien pakkasten vuoksi routa ulottui syvälle maahan ja ilmeisesti puhdistamon perässä oleva pienimuotoinen maasuodattamo oli jäässä aiheuttaen padotusta eli vesi ei päässyt kulkemaan vapaasti puhdistamosta ulos. Loppukesästä 2007 puhdistamon jälkeinen maasuodatusosio oli tukkeutunut uudelleen aiheuttaen jäteveden padotusta.

Taulukko 6. Upoclean 5 puhdistustulokset (%) ja pitoisuudet (mg/l).

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
16.11.09 100 2,5 100 0,089 60 70
14.9.09 100 2,1 98 0,45 66 60
25.5.09 99 5,5 93 2 43 100
18.12.08 100 2 99 0,14 64 63
25.8.08 99 3,1 98 0,51 60 70
19.5.08 98 9,4 96 1,2 53 83
11.2.08 99 5,6 94 1,7 61 69
15.10.07 92 47 87 3,7 49 90
27.3.07 97 21 98 0,53 66 59
28.11.06 98 15 86 3,9 65 62
24.7.06 98 14 91 2,5 56 77
25.4.06 89 70 72 7,8 43 100
keskiarvo 97,4   92,7   57,2  

Vuonna 2005 kohde on ollut AHA21 -projektin näytteenottoseuranassa. Tämän vuoden 3  näytteen keskiarvot: BOD7ATU = 95 %, P(kok) = 83,7 %, N(kok) = 34,7 %