Kiinteistön jätevedet – Biokem 6

Kiinteistön kuvaus: Kiinteistö sijaitsee Turun Hirvensalossa tasaisella merenrantatontilla.

Kiinteistön käytön kuvaus: Kiinteistössä asuu 5 henkilöä. Puhdistustulokset on laskettu kiinteistön vedenkäyttömäärän mukaisesti 70 l/as*d.

Järjestelmän kuvaus: Toimimattoman maahanimeytysjärjestelmän tilalle valittiin Biokem 6 -panospuhdistamo. Puhdistamotyyppiin päädyttiin rakennuspaikan vaikeiden olosuhteiden vuoksi. Järjestelmässä toteutettiin erikoisratkaisu, jossa puhdistettu jätevesi pumpattiin suoraan puhdistamosta paineputkella ojaan. Näin puhdistunut jätevesi saatiin johdettua matalaan purkuojaan ilman erillistä pumppaamoa. Järjestelmä on otettu käyttöön loppuvuodesta 2004.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo on toiminut hyvin.

Kohteen näytteenottoseuranta on päättynyt. Näytteenottotulokset on esitetty alla olevassa taulukossa.

Taulukko 1. Puhdistetun jäteveden puhdistusteho (%) ja pitoisuudet (mg/l), Varjonen

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
17.11.08 100 1,6 100 0,08 89 23
22.9.08 99 4,6 100 0,15 90 21
16.6.08 99 6,5 100 0,14 67 67
14.4.08 100 1 100 0,092 74 53
14.1.08 99 9,9 100 0,13 65 70
12.11.07 99 8,8 99 0,32 80 40
17.9.07 100 1,2 100 0,12 73 55
10.7.07 98 17 99 0,22 50 100
24.4.07 99 6,5 99 0,27 20 160
26.2.07 99 9,3 99 0,22 25 150
27.11.06 100 2,6 100 0,081 60 80
10.10.06 98 13 98 0,71 0 200
15.8.06 97 18 93 2,1 10 180
28.6.06 94 45 98 0,51 20 160
26.4.06 97 21 99 0,36 20 160
keskiarvo 98,5   98,9   49,5  

Vuosina 2004-2005 kohde on ollut AHA21 -projektin näytteenottoseuranassa. Näiden vuosien 7 näytteen keskiarvot: BOD7atu = 94,7 %, P(kok) = 82,9 %, N(kok) = 56,9 %.  
 

Kiinteistön jätevedet – Biokem 6

Kiinteistön kuvaus: Kiinteistö sijaitsee Turun Kakskerrassa. Tontin maaperä on savista, maanpinta on tasainen ja purkuoja matala.

Kiinteistön käytön kuvaus: Kiinteistössä asuu kaksi henkilöä. Kiinteistön vedenkäyttömääräksi on oletettu 120 l/as*d.

Järjestelmän kuvaus: Jätevesien käsittelyjärjestelmäksi valittiin BioKem 6 -panospuhdistamo. Puhdistamon puhdistettu jätevesi johdetaan purkuojaan. Puhdistamo on otettu käyttöön kesäkuussa 2005. BioKem -panospuhdistamo on biologis-kemiallinen jätevedenpuhdistamo, johon johdetaan kaikki kiinteistön jätevedet. 

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo on toiminut hyvin. 17.9.2007 otetussa näytteessä pumppu oli rikkoutunut, minkä takia aktiivilietettä pääsi karkaamaan. Teknisen osan rikkoutumien heikensi puhdistustulosta. Puhdistamoon on asennettu kalkkiannostelija loppuvuodesta 2009.

Taulukko 2. Puhdistetun jäteveden puhdistusteho (%) ja pitoisuudet (mg/l), Laaksonen

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
19.10.11 97 11 95 0,9 51 57
16.8.11 99 4,7 96 0,78 41 69
28.2.11 92 34 67 6 56 51
11.1.11 99 6,2 91 1,6 49 59
4.10.10 99 5,7 60 7,3 56 51
1.6.10 99 2,1 86 2,6 58 49
29.3.10 99 4,8 92 1,5 91 10
22.2.10 98 9,1 87 2,4 46 63
12.10.09 100 1,8 63 6,7 49 59
17.8.09 99 5,6 35 12 55 52
26.6.09 96 18 24 14 47 62
18.5.09 99 6,1 24 14 40 70
17.11.08 93 28 35 12 66 40
22.9.08 100 2 74 4,8 50 58
16.6.08 99 3,4 84 2,9 39 71
14.4.08 100 1,8 99 0,16 45 64
14.1.08 88 48 80 3,6 43 67
12.11.07 93 28 75 4,6 43 66
17.9.07 71 120 66 6,2 14 100
10.7.07 100 1,4 98 0,39 39 71
24.4.07 99 3,7 98 0,35 46 63
26.2.07 99 4,5 97 0,59 49 60
27.11.06 99 2,7 99 0,24 58 49
10.10.06 99 2,8 99 0,27 36 75
15.8.06 99 4,4 86 2,5 30 82
28.6.06 99 4,3 97 0,51 42 68
26.4.06 98 6,9 96 0,69 50 58
keskiarvo 96,7   77,9   47,7  

Vuonna 2005 kohde on ollut AHA21 -projektin näytteenottoseuranassa. Tämän vuoden 3 näytteen keskiarvot: BOD7atu = 92,3 %, P(kok) = 61 %, N(kok) = 40 %.  
 

Kiinteistön jätevedet – Biokem 6

Kiinteistön kuvaus: Kiinteistö sijaitsee Turun Kakskerrassa. Kiinteistön vedenkäyttömäärä 120 l/as*d.

Järjestelmän kuvaus: Kohteessa päädyttiin ensin ratkaisuun, jossa pesu- ja keittiövedet imeytetään maahan ja wc-vedet johdetaan vähintään 5 m3:n umpisäiliöön. Tontin savisuuden vuoksi pesu- ja keittiövesille ensin tehty maahanimeyttämö ei kuitenkaan toiminut ja sen vuoksi se muutettiin myöhemmin horisontaaliseksi In-Drän maasuodattamoksi. Aina ennen maahanimeyttämön toteutusta tulisi tehdä imeytyskoe, jolla voidaan todeta maaperän riittävän hyvä imeytyskyky. Imeytyskokeen teolla oltaisiin voitu heti välttyä väärältä ratkaisulta. Paikka on erittäin kostea ja savinen ja korjausta ei saatu kuitenkaan tehtyä, niin hyvin, että järjestelmä olisi toiminut kunnolla vaan sen käytössä oli edelleen ongelmia. Siksi kohteessa päätettiin vaihtaa järjestelmä ja sinne asennettiin kesällä 2005 Wavin-Labko Oy:n BioKem 6 -panospuhdistamo. Puhdistamon jälkeen vesi pumpataan erillisellä pumppaamolla näytteenottokaivon kautta tien vierellä kulkevaan ojaan.

Järjestelmän toiminta: Puhdistamo on poistanut orgaanista ainesta hyvin. Fosforin- ja typen poistotehokkuudessa on esiintynyt vaihteluita. Jäteveden pH arvon liiallinen happamuus saa aikaan kiintoaineen karkaamista ja fosforiarvojen kohoamista. Puhdistamoon on lisätty kalkkia vuoden 2009 keväästä lähtien sekä kalkkiannostelija loppuvuodesta 2009.

Taulukko 3. Puhdistetun jäteveden puhdistusteho (%) ja pitoisuudet (mg/l), Weckström

Näyte pvm BOD7atu
% (90)
BOD7atu
mg/l
P(kok)
% (85)
P(kok)
mg/l
N(kok)
% (40)
N(kok)
mg/l
8.11.11 96 20 61 7,8 26 94
19.10.11 93 30 10 18 29 90
16.8.11 96 20 85 3,1 64 46
12.4.11 93 29 65 6,5 0 120
11.1.11 99 3 99 0,13 99 0,75
4.10.10 92 32 86 2,6 61 46
1.6.2010 99 4,8 99 0,2 16 98
29.3.10 93 31 95 0,96 33 78
22.2.10 97 11 91 1,7 6 110
12.10.09 93 30 70 5,5 47 62
17.8.09 95 22 88 2,2 59 48
29.6.09 100 1,9 96 0,79 40 70
18.5.09 91 38 71 5,3 71 34
17.11.08 94 25 65 6,5 67 39
22.9.08 92 33 56 8 44 65
16.6.98 95 19 90 1,8 25 88
14.4.08 90 42 68 5,8 37 73
14.1.08 90 41 65 6,5 25 88
12.11.07 92 32 45 10 49 60
17.9.07 92 35 55 8,2 31 80
10.7.07 88 51 81 3,4 43 66
24.4.07 97 14 86 2,5 0 120
26.2.07 99 21 86 2,6 0 140
7.11.06 99 2,7 99 0,25 25 88
10.10.06 98 6,7 56 8,1 14 100
11.9.06 97 12 99 2,7 18 96
15.8.06 99 3,3 86 1,3 38 72
keskiarvo 94,8   76   35,8