Ekovinkki 11/2018

Voimaperäinen ja yksipuolinen metsänhoito on ajanut suomalaisen metsäluonnon ahtaalle: metsissä elävistä lajeista yli 800 ja metsätyypeistä 70 % on luokiteltu uhanalaiseksi. Alle 3 % Etelä-Suomen metsistä on suojeltu. Metsänhoidossa avohakkuu ja metsän tasarakenteiskasvatus ovat valitettavasti yhä valtamenetelmiä, vaikka taloudellisesti kannattavia vaihtoehtoja on olemassa. Soiden kunnostusojitukset puuntuotannon tarpeisiin kuormittavat vakavasti vesistöjä. Metsien ja maaperän rooliin hiilensidonnan ja hiilivaraston näkökulmasta tulee kiinnittää enemmän huomiota. Seuraavassa muutamia vinkkejä vastuulliselle metsänomistajalle.

Ekovinkki 10/2018

Vaikka talvi on vielä kauneimmillaan, on nyt hyvä aika ryhtyä pohtimaan kevätaskareita ja suunnitella omalle kotipihalle jotain uutta.  Oman pihan kautta voi hienosti tuoda panoksensa luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi. Etenkin taajamissa luonnonympäristöille jää tyypillisesti niukalti tilaa.

Valonian Ekovinkki 9/2018

Arkikielessä kierrätykseksi nimitetään sitäkin, kun vaatteita vaihdetaan tuttujen kesken, kirppisten tai hyväntekeväisyyskeräysten kautta. Jos tarkkoja ollaan, tulisi tällöin puhua uudelleenkäytöstä: vaate palvelee uudemman kerran samassa käyttötarkoituksessa. Kunnon materiaaleista hyvin tehdyt vaatteet palvelevat oikein hoidettuna vuosia. Entä sen jälkeen?

Ekovinkki 8/2018

Luontoalan asiantuntijat ovat viime aikoina olleet mediassakin huolissaan siitä, kuinka luontosuhteemme on heikentynyt ja suomalaiset lapset ovat vieraantuneet luonnosta. Vanhemmat eivät välttämättä osaa opettaa lapsilleen luonnossa liikkumisen perusasioita, sillä omatkin koulussa opitut taidot ovat ruostuneet, eivätkä esimerkiksi eri lajien nimet tahdo palautua mieleen. Luonto-Liiton Kevätseuranta on oiva keino elvyttää luontosuhdetta ja havainnoida kevään etenemistä.

Ekovinkki 7/2018


Sähköpyörien suosio kasvaa jatkuvasti ja yhä useammin sähköpyörällä poljetaan vapaa-ajan pyöräilyn ohella myös työmatkoja. Sähköpyörällä tarkoitetaan polkupyörää, jossa sähkömoottori avustaa polkijaa aina 25km/h nopeuteen asti. Sähköpyörä soveltuu hyvin myös talvikäyttöön, mutta tällöin on erityisen tärkeää huolehtia akun asianmukaisesta hoidosta pakkaskelit huomioiden.