Ekovinkki 16/2018

On arvioitu, että ilmastonmuutos voi pyyhkiä maailman sijoitusvarallisuudesta olemattomiin jopa 2,5 tuhatta miljardia euroa. Yhä useammat sijoitusyhtiöt, pankit ja eläkevakuutusyhtiöt ovatkin alkaneet tarkastella sijoitusten riskejä myös ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Sijoitusrahastot ovat riskinhallinnan mestareita. Varat halutaan suunnata sellaisiin toimintoihin, jotka voisivat todennäköisimmin olla tulevaisuuden kasvualoja.

Ekovinkki 15/2018

Viime vuosina on kirjoitettu hyönteisiä kohdanneesta kadosta eri puolilla maapalloa ja huolta aiheuttaa myös pienentynyt lintukanta. Paljon on tehtävissä niin maaseutu- kuin kaupunkialueillakin, joten tänä kesäkautena kannattaakin kiinnittää huomiota lentävien ystäviemme hyvinvointiin.

Ekovinkki 14/2018

Suomi tuottaa jatkuvasti sähköä vähemmän kuin se kuluttaa ja sähkövajeen vuoksi sähköä täytyy ostaa ulkomailta. Keskivertosähkönkuluttajan arjessa riippuvaisuus tuontisähköstä ei näy – ainakaan vielä. Uusiutuvan energian lisääntymisen myötä mahdollisuus säädellä sähköä pienenee ja tarvitaan uusia keinoja kulutuspiikkien tasaamiseksi.

Ekovinkki 13/2018

Tutkijat antavat maailmanlaajuisia ilmastovaroituksia, napajäätiköt sulavat, dokumentit valtamerten muovilautoista vetävät mielen matalaksi eikä taloyhtiöstäkään löydy muovijakeen kierrätyspistettä. Ilmastonmuutos etenee ihmisen toiminnan myötävaikutuksesta vauhdilla.

Ekovinkki 12/2018

Maailman metsäpäivää vietetään 21. maaliskuuta. Useimmille suomalaisille metsä on luonnollinen osa arkimaisemaa ja sen arvo tunnistetaan ilman juhlapäiviäkin. Metsäpäivänä monet päiväkodit ja koulut ovat rakentamassa lasten metsäsuhdetta osallistumalla Minun puuni -kampanjaan, jossa istutetaan männyn taimia. Maalis-huhtikuu onkin parasta kylvöaikaa.