Ekovinkki 21/2018

Työpäivän aikana tehtävistä työasiamatkoista kuljetaan tutkimusten mukaan yhä lähes puolet henkilöautoilla. Tieliikenne aiheuttaa Varsinais-Suomen kasvihuonekaasupäästöistä jopa 27 % ja noiden päästöjen vähentämiseksi tarvitaan muutosta niin yhdyskuntarakenteessa kuin arkisissa liikkumistottumuksissa. Työnantaja voi auttaa tarjoamalla henkilökunnan käyttöön kestäviä keinoja työasiamatkojen taittamiseen.

Ekovinkki 20/2018

Hulevesien, eli esimerkiksi kaduilta huuhtoutuvien sadevesien ja lumen sulamisvesien päätyminen jätevesiviemäriin voi aiheuttaa ylivuototilanteen. Tällöin käsittelemätöntä jätevettä päätyy ympäristöön jo ennen jätevedenpuhdistusprosessia. Vuoto voi pahimmillaan aiheuttaa terveyshaittoja sekoittuessaan uimavesiin tai ympäristövahinkoja, kuten kalakuolemia ja vesistöjen rehevöitymistä. Hulevesiä hallitaan kaavoituksen ja hulevesiviemäröinnin avulla, mutta jokainen meistä voi hoitaa oman tonttinsa hulevesien asianmukaisessa hallinnassa.

Ekovinkki 19/2018

Kesälomaa suunnitellessa on hyvä muistaa, että lomatunnelmiin voi päästä varsin vähällä vaivalla ja ympäristöystävällisemmillä kulkuvälineillä. Vastuullinen lomailija löytää kohteita läheltä ja pienellä mielikuvituksella tuttuakin ympäristöä voi tutkailla lomailijan silmin.

Ekovinkki 18/2017

Aurinkosähkö yleistyy pientaloissa. Sähkön pientuottajana voit vähentää riippuvuutta ostosähköstä ja varautua siten mahdolliseen sähkön hinnan nousuun tulevaisuudessa. Aurinkosähköjärjestelmän hankkiminen on järkevintä silloin, kun tuotetun sähkön saa käytettyä pääosin itse, esimerkiksi käyttöveden tai tilojen lämmitykseen tai sähköauton lataamiseen. Huomioi, että jos olet kesäaikaan paljon poissa eikä auringolla tuotetulle sähkölle ole käyttöä, takaisinmaksuaika pitenee.

Ekovinkki 17/2018

Turun seudulla jopa noin puolet 1–3 kilometrin matkoista tehdään henkilöautolla. Seudun asukkaiden tekemistä automatkoista merkittävä osuus syntyy nykyään vapaa-aikaan, asiointiin ja ostoksiin liittyvistä matkoista. Maaseutumaisilla alueilla auton omistaminen on valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen mukaan yleisempää kuin kaupunkimaisilla alueilla ja kynnys lähteä liikkeelle jalan, pyörällä tai joukkoliikenteellä liikkeelle on aina vain suurempi, jos pihalla seisoo useampi auto. Lihasvoimaa ja joukkoliikennettä suosimalla säästät ympäristöä, rahaa ja kaupunkialueella monesti myös aikaa.