Ekovinkki 30/2018

Viinintuotannossa käytetään erilaisia menetelmiä ja käytössä on jopa 63 eri lisä- tai apuainetta. Esimerkiksi rikkiyhdisteitä eli sulfiitteja lisätään parantamaan säilyvyyttä ja teollista hiivaa edistämään käymistä. Tiesitkö, että valmistuksessa hyödynnetään myös eläinperäisiä aineita?

Ekovinkki 29/2018

Mökkikauden aikana tuhannet suomalaiset kuivakäymälät pääsevät jälleen arvoiseensa käyttöön. Malleja markkinoilla on rutkasti: täysin kompostoivia, jätteet erottelevia, sähkökäyttöisiä kuin säiliön sisällön pakastaviakin käymälöitä. Kuivakäymälä pääsee parhaiten oikeuksiinsa, kun myös sen lopputuotteen osaa hyödyntää tehokkaasti.

Ekovinkki 28/2017

Jos kuvia lintujen pesimäaikaan toteutetuista hakkuista tulvii tiedotusvälineissä, voi huoli myös oman lähimetsän tai mieluisan retkeilyalueen säilymisestä hiipiä mieleen. Metsäverkostot asutuksen lomassa ovat yleensä pirstaleisia, mutta jo pienikin metsä voi sisältää arvokkaita elinympäristöjä eliölajeille. Lähivirkistysalueilla saatetaan toteuttaa avohakkuita, joilla on valtaisa vaikutus maisemaan ja eliölajeille aina maaperän mikrobistoa myöten. Keinoja virkistysmetsän luonto- ja hyvinvointiarvojen turvaamiseksi on olemassa, mutta se vaatii hieman vaivannäköä.

Ekovinkki 27/2018

Jääkaapit ja pakastimet ovat jatkuvasti päällä, minkä vuoksi ne ovat tavallisesti kodinlaitteiden suurimmat sähkönkuluttajat. On normaalia, että kylmälaitteet lämpiävät jonkin verran, koska niiden toiminta perustuu lämmönsiirtoon laitteen sisältä ulkopuolelle. Kuitenkin, jos laitteen pinnat tai yläpuolinen ilma tuntuvat epätavallisen kuumilta, kannattaa syy selvittää. Oikein toimiva kylmälaite säilöö elintarvikkeita paremmin ja on maltillisempi sähkönkuluttaja.

Ekovinkki 26/2018

Suomi on kesätapahtumien luvattu maa. Erilaiset markkinat ja konsertit tuovat eloa pienillekin paikkakunnille. Järjestäjänä olet osaltasi vastuussa tapahtuman ympäristövaikutuksista, mutta myös osallistujan roolissa voit olla mukana toteuttamassa kestävämpää tapahtumakulttuuria.