Ekovinkki 16/2019

Me suomalaiset vietimme tämän vuoden ylikulutuspäivää perjantaina 5. huhtikuuta. Ylikulutuspäivällä tarkoitetaan päivää, jolloin luonnonvarojen kulutus ylittää laskennallisesti maapallon kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä fossiilisista polttoaineista aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Maailmanlaajuisesti ylikulutuspäivä on viime vuosina sijoittunut elokuulle, mikä tarkoittaa, että nykyisellä elämäntyylillä tarvitsisimme 1,6 maapalloa kattaaksemme luonnonvarojen tarpeemme. Jos taas kaikki kuluttaisivat yhtä paljon kuin suomalaiset, tarvitsisimme lähes neljän maapallon luonnonvarat. Meillä on kuitenkin vain yksi maapallo, joka määrittää rajat sille, minkä verran voimme kuluttaa kestävästi.

Ekovinkki 15/2019

Moni suunnittelee parhaillaan kesän ja syksyn lomamatkoja. Ilmastonmuutoskeskustelu on tuonut suunnitteluun lisähaasteita ja ehkä mietit, pitääkö lentomatkustamista vähentää tai jopa lopettaa.

Ekovinkki 14/2019

Suomalaiset ovat tutkitusti maailman onnellisin kansa. Yksi merkittävä suomalaisten onnellisuuden lähde on puhdas luonto ja metsät. Metsät ovat tuoneet vaurautta ja auttaneet nykyisen yhteiskunnan rakentumisessa. Myös metsien tuottamat terveyshyödyt ovat ylläpitäneet suomalaisten onnellisuutta.

Ekovinkki 13/2019

Viime viikkoina nuoret eri puolilla maailmaa ovat ilmaisseet vakavan huolensa tulevaisuuden puolesta. Meidän aikuisten on tehtävä kaikkemme, sillä uhattuna on koko hyvinvointiyhteiskunta: lajien katoamisen, puhtaan veden hupenemisen, ruoantuotanto-olosuhteiden muutosten ja ilmastopakolaisuuden kautta vaikutukset vain kasvavat.

Ekovinkki 12/2019 

Yli 75 prosenttia maailman ruokakasveista on osittain riippuvaisia eläinpölytyksestä. Hyönteisten ja pölyttäjien määrä on viime vuosikymmenten aikana kuitenkin vähentynyt huomattavasti ja esimerkiksi Varsinais-Suomessa pölyttäjävaje näkyy jo rypsisadossa.