Ekovinkki 28/2017

Jos kuvia lintujen pesimäaikaan toteutetuista hakkuista tulvii tiedotusvälineissä, voi huoli myös oman lähimetsän tai mieluisan retkeilyalueen säilymisestä hiipiä mieleen. Metsäverkostot asutuksen lomassa ovat yleensä pirstaleisia, mutta jo pienikin metsä voi sisältää arvokkaita elinympäristöjä eliölajeille. Lähivirkistysalueilla saatetaan toteuttaa avohakkuita, joilla on valtaisa vaikutus maisemaan ja eliölajeille aina maaperän mikrobistoa myöten. Keinoja virkistysmetsän luonto- ja hyvinvointiarvojen turvaamiseksi on olemassa, mutta se vaatii hieman vaivannäköä.

Ekovinkki 27/2018

Jääkaapit ja pakastimet ovat jatkuvasti päällä, minkä vuoksi ne ovat tavallisesti kodinlaitteiden suurimmat sähkönkuluttajat. On normaalia, että kylmälaitteet lämpiävät jonkin verran, koska niiden toiminta perustuu lämmönsiirtoon laitteen sisältä ulkopuolelle. Kuitenkin, jos laitteen pinnat tai yläpuolinen ilma tuntuvat epätavallisen kuumilta, kannattaa syy selvittää. Oikein toimiva kylmälaite säilöö elintarvikkeita paremmin ja on maltillisempi sähkönkuluttaja.

Ekovinkki 26/2018

Suomi on kesätapahtumien luvattu maa. Erilaiset markkinat ja konsertit tuovat eloa pienillekin paikkakunnille. Järjestäjänä olet osaltasi vastuussa tapahtuman ympäristövaikutuksista, mutta myös osallistujan roolissa voit olla mukana toteuttamassa kestävämpää tapahtumakulttuuria.

 Ekovinkki 25/2018

Tuttukin alue voi tarjota paljon uutta löydettävää, kun sitä katsoo pelin lävitse. Pelaaminen voi kannustaa hyötyliikkumiseen esimerkiksi työ- ja arkimatkoilla ja tutustuttaa kotiseutuun uudesta näkökulmasta. Ympäristö kiittää, kun liikut matkasi useammin lihasvoimin.

Ekovinkki 24/2018

Suomalainen heittää vuosittain keskimäärin 20 kiloa käyttökelpoista ruokaa hukkaan. Ruoalla on valtava vaikutus ravinteiden kierron ja mahdollisen hävikin suhteen: kuluttajan vesistöjä rehevöittävästä vaikutuksesta noin 75 % tulee ruoasta ja 25 % jätevesistä. Ravinteiden hukkakäyttö ja vesistöjen rehevöityminen ovat aikamme suurimpia haasteita, joihin voi kuitenkin vaikuttaa omilla ruoankulutustottumuksillaan.