Ekovinkki 19/2019

Suomessa on noin 600 000 vapaa-ajan asuntoa. Omilla ja vuokratuilla mökeillä viettää vuosittain aikaa noin puolet suomalaisista – Suomi onkin suhteellisesti Euroopan suurin mökkeilymaa. Yli puolet vuodesta mökki on kuitenkin tilastojen mukaan käyttämättä, samoin siellä olevat laitteet ja tavarat.

Ekovinkki 18/2019

Keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljestä 22 prosenttia syntyy liikenteestä ja matkailusta. Neljäsosa liikenteen päästöistä taas muodostuu yksityisautolla taitettavista työmatkoista. Kaupunkiseudulla työmatkojen ympäristökuormaa voi keventää helposti joukkoliikennettä ja polkupyöräilyä suosimalla. Monella, erityisesti maaseudun asukkaalla, henkilöautoilu on kuitenkin välttämättömyys arjen sujuvuuden kannalta. Mikäli joukkoliikenteen hyödyntäminen ei ole realistinen vaihtoehto työmatkallasi, oivallinen keino vähentää liikkumisen hiilidioksidikuormaa on työskennellä osittain etänä kotitoimistolta käsin.

Ekovinkki 17/2019

Kotimaista luonnonkalaa kannattaa suosia ruokapöydässä, sillä sen ympäristökuormitus on matala ja niiden kalastaminen vähentää rehevöitymistä aiheuttavia ravinteita Itämerestä. Kevät tarjoaa läheltä pyydetyn kalaruoan ystävälle paljon mahdollisuuksia.

Ekovinkki 16/2019

Me suomalaiset vietimme tämän vuoden ylikulutuspäivää perjantaina 5. huhtikuuta. Ylikulutuspäivällä tarkoitetaan päivää, jolloin luonnonvarojen kulutus ylittää laskennallisesti maapallon kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä fossiilisista polttoaineista aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Maailmanlaajuisesti ylikulutuspäivä on viime vuosina sijoittunut elokuulle, mikä tarkoittaa, että nykyisellä elämäntyylillä tarvitsisimme 1,6 maapalloa kattaaksemme luonnonvarojen tarpeemme. Jos taas kaikki kuluttaisivat yhtä paljon kuin suomalaiset, tarvitsisimme lähes neljän maapallon luonnonvarat. Meillä on kuitenkin vain yksi maapallo, joka määrittää rajat sille, minkä verran voimme kuluttaa kestävästi.

Ekovinkki 15/2019

Moni suunnittelee parhaillaan kesän ja syksyn lomamatkoja. Ilmastonmuutoskeskustelu on tuonut suunnitteluun lisähaasteita ja ehkä mietit, pitääkö lentomatkustamista vähentää tai jopa lopettaa.