Ekovinkki 14/2018

Suomi tuottaa jatkuvasti sähköä vähemmän kuin se kuluttaa ja sähkövajeen vuoksi sähköä täytyy ostaa ulkomailta. Keskivertosähkönkuluttajan arjessa riippuvaisuus tuontisähköstä ei näy – ainakaan vielä. Uusiutuvan energian lisääntymisen myötä mahdollisuus säädellä sähköä pienenee ja tarvitaan uusia keinoja kulutuspiikkien tasaamiseksi.

Ekovinkki 13/2018

Tutkijat antavat maailmanlaajuisia ilmastovaroituksia, napajäätiköt sulavat, dokumentit valtamerten muovilautoista vetävät mielen matalaksi eikä taloyhtiöstäkään löydy muovijakeen kierrätyspistettä. Ilmastonmuutos etenee ihmisen toiminnan myötävaikutuksesta vauhdilla.

Ekovinkki 12/2018

Maailman metsäpäivää vietetään 21. maaliskuuta. Useimmille suomalaisille metsä on luonnollinen osa arkimaisemaa ja sen arvo tunnistetaan ilman juhlapäiviäkin. Metsäpäivänä monet päiväkodit ja koulut ovat rakentamassa lasten metsäsuhdetta osallistumalla Minun puuni -kampanjaan, jossa istutetaan männyn taimia. Maalis-huhtikuu onkin parasta kylvöaikaa.

Ekovinkki 11/2018

Voimaperäinen ja yksipuolinen metsänhoito on ajanut suomalaisen metsäluonnon ahtaalle: metsissä elävistä lajeista yli 800 ja metsätyypeistä 70 % on luokiteltu uhanalaiseksi. Alle 3 % Etelä-Suomen metsistä on suojeltu. Metsänhoidossa avohakkuu ja metsän tasarakenteiskasvatus ovat valitettavasti yhä valtamenetelmiä, vaikka taloudellisesti kannattavia vaihtoehtoja on olemassa. Soiden kunnostusojitukset puuntuotannon tarpeisiin kuormittavat vakavasti vesistöjä. Metsien ja maaperän rooliin hiilensidonnan ja hiilivaraston näkökulmasta tulee kiinnittää enemmän huomiota. Seuraavassa muutamia vinkkejä vastuulliselle metsänomistajalle.

Ekovinkki 10/2018

Vaikka talvi on vielä kauneimmillaan, on nyt hyvä aika ryhtyä pohtimaan kevätaskareita ja suunnitella omalle kotipihalle jotain uutta.  Oman pihan kautta voi hienosti tuoda panoksensa luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi ja lisäämiseksi. Etenkin taajamissa luonnonympäristöille jää tyypillisesti niukalti tilaa.