Ekovinkki 7/2019

Aurinkosähkön tuotanto on kaksinkertaistunut Suomessa jo monta vuotta peräkkäin ja myös yksityistalouksien katoille paneeleita ilmestyy jatkuvasti lisää. Investointi omaan päästöttömään sähköntuotantoon tuottaa satojen eurojen vuosisäästön vähentämällä ostosähköntarvetta jopa vuosikymmenien ajan.

Ekovinkki 6/2019

Suomalainen tuottaa keskimäärin 500 kiloa jätettä vuodessa. Jopa 80 prosenttia jätteistä olisi kierrätettävissä, mutta sekajätteeseen päätyy runsaasti esimerkiksi kierrätyskelpoista muovia ja biojätettä. Tämä voi johtua kierrätyspisteiden sijainnista kaukana kotoa, mutta tutkimusten mukaan myös kotitalouksien lajittelussa on kehittämisen varaa.

Ekovinkki 5/2019

Vuoden 2016 henkilöliikennetutkimuksen mukaan Turun seudulla kuljetaan autolla 43 % 1–2 km pituisista matkoista ja 56 % 2–3 km matkoista. Kauppa-, työ- ja harrastusmatkoista suuri osa on juuri näitä lyhyitä ajomatkoja, joista vuodessa kertyy hurja päästösaldo. Erityisesti kaupungeissa osan voi helposti korvata ympäristön kannalta kestävämmillä vaihtoehdoilla. Muutaman kilometrin säännöllisestä tepastelusta koituu pelkästään hyötyä.

Valonian Ekovinkki 4/2019

Karjatalous on yksi maapallon kuormittavimmista teollisuuden aloista. Viime aikoina on uutisoitu, kuinka Brasilian uusi presidentti on aikeissa sallia massiiviset sademetsähakkuut karjatalouden lisäämiseksi. Vaikka suomalainen karjatalouskin on kuormittavaa, on se vielä kuormittavampaa alueilla, jossa laidunten tieltä kaadetaan sademetsää. Brasilian karjatalous koskettaa myös suomailaisten ruuankulutusta: esimerkiksi vuonna 2015 Suomeen on tuotu tullin tilaston mukaan brasilialaisia lihatuotteita 16 miljoonan euron arvosta.

Ekovinkki 3/2019

Päätös hankkia lapsia on yksi merkittävimmistä yksilön tekemistä valinnoista myös ympäristökuormituksen näkökulmasta. Lapsi tarvitsee monenlaista tarviketta ja tavaraa. Lapsiperhe-elämän aiheuttama ympäristökuormitus pienenee merkittävästi tiedostavilla kulutusvalinnoilla.