Ekovinkki 7/2017

Kotisi lähellä kävely- tai pyöräilymatkan etäisyydellä voi hyvinkin olla puro, oja, lampi tai peräti lähde. Mutta tiedätkö mitä siellä elää ja miten se voi ihmisten toimien puristuksessa? Etelä-Suomessa luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia pienvesiä on jäljellä hyvin vähän. Erityisen uhattuina ovat kaikki Etelä-Suomen puro- ja lähdeluontotyypit. Suomalaiset pienvedet tarvitsevatkin ripeästi arvostusta, suojelua ja kunnostusta.

Ekovinkki 6/2017

Luonnonvarojen jatkuvasti huvetessa kiertotalouteen siirtyminen on välttämätöntä. Kiertotaloudessa on yksinkertaisesti kyse siitä, että mitään ei tuhlata ja siirrytään pois tuotteiden sekä materiaalien kertakäytöstä. Kiertotalouden mukaisessa yhteiskunnassa kaikkien on opittava toimimaan uudella tavalla. Ajattelutapojen on muututtava jokaisella toimialalla ja aina tuotesuunnittelusta maatalouteen, kemianteollisuudesta talonrakennukseen sekä yrityslogistiikasta yksittäisen ihmisen kulutusvalintoihin.

Ekovinkki 5/2017

Suomi täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Juhlavuosi tuo tullessaan monia innostavia tempauksia ja kampanjoita myös kestävään kehitykseen liittyen. Esimerkiksi Pyöräliitto ja Pyöräilykuntien verkosto haastavat sosiaalisen median #100pyöräilytekoa -kampanjassaan vuoden aikana kaikki suomalaiset tekemään 100 pyöräilytekoa.

Ekovinkki 4/2017

Suomi täyttää tänä vuonna 100 vuotta ja tiedossa on tapahtumarikas vuosi. Osana satavuotisjuhlaa järjestetään neljä juhlapäivää Suomen luonnon kunniaksi. Luonnon päivien aikana ihmisiä kannustetaan menemään yhdessä luontoon.

Ekovinkki 3/2017

Ilmastonmuutoksen yhteydessä puhutaan valtioiden päästövähennyssopimuksista ja -tavoitteista. Toimenpiteitä edellytetään yrityksiltä, kunnilta ja muilta julkisen sektorin toimijoilta, mutta ne koskettavat myös kotitalouksia ja tavallisia ihmisiä. Yhden asukkaan vaikutus hiilidioksidipäästöihin (CO2) on Suomessa noin 10 tonnia vuodessa. Mitä meistä jokainen sitten voi tehdä tai tavoitella?