Ekovinkki 24/2017

Kesä on valoisien öiden, tapahtumien ja samalla aktiivisen pyöräilyn aikaa. Varsinais-Suomessa on monia ihania retkeilypaikkoja ja kesätapahtumia, mutta kulkupelin valintaan kannattaa kiinnittää huomiota retkeä suunnitellessa. Suurin osa pyöräilyonnettomuuksista tapahtuukin kesäaikaan.

Ekovinkki 23/2017

Luonnon monimuotoisuuden suojelulle on tarvetta, sillä monet metsäeliöt ja niiden elinympäristöt ovat uhattuna. Varsinkin täällä eteläisessä Suomessa maanomistus on pirstoutunutta ja metsät paljolti yksityisomistuksessa – tämän vuoksi tarvitaan myös maanomistajien toimia. Omistajat voivat suojella metsiensä monimuotoisuutta määräaikaisesti tai pysyvästi ja saada siitä myös taloudellista korvausta.

Ekovinkki 22/2017

Haitalliset vieraslajit ovat rasite niin paikalliselle luonnolle kuin ihmisellekin. Tulevan kesän kiusankappaleita kannattaa torjua aktiivisesti nyt, kun taimet ovat vielä pieniä, eivätkä ole ehtineet tuottaa siemeniä. 

Ekovinkki 21/2017

Työpaikoilla ja kodeissa tehdään päivittäin ratkaisuja, jotka vaikuttavat luonnonvarojen riittävyyteen ja puhtaan luonnon turvaamiseen. Työpaikat ovat avaintoimijoita ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä. Niissä päätetään, millaisia tuotteita ja palveluita tuotetaan. Toisaalta työpaikkaan kulminoituvat monet arjen käytännöt.  Työpaikka muun muassa tarjoaa puitteet siihen, miten työntekijöiden arjen liikkuminen tapahtuu kätevimmin.

Ekovinkki 20/2017

Hulevesillä tarkoitetaan sade- ja sulamisvesiä sekä perustusten kuivatusvesiä, jotka johdetaan pois rakennetuilta alueilta. Voimakkaiden sateiden aikana tiiviisti rakennetuilta alueilta ja vettä läpäisemättömiltä pinnoilta muodostuu valtavat määrät hulevettä, joka pitää tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti varastoida esimerkiksi kosteikkoon, imeyttää tai johtaa pois.