Ekovinkki 35/2017

Syystyöt pihoilla ja puutarhoissa ovat alkaneet. Puista varisseet lehdet sekä leikkuu- ja kasvijätteet on helpointa kompostoida omalla tontilla. Mikäli kompostia ei ole, tulee jätteelle miettiä muu sijoituspaikka. Luontoon kipattuna puutarhajäte rehevöittää aluskasvillisuutta, kaihertaa virkistyjän silmää ja pahimmillaan levittää haitallisia vieraskasvilajeja.

Ekovinkki 34/2017

Vesiemme tilasta ja niissä tapahtuneista muutoksista tiedotetaan aktiivisesti niin paikallismedioissa kuin valtakunnan viestimissä – kesäiset sinilevätiedotteet ovat tästä oiva esimerkki. Entistä enemmän on kuitenkin tarvetta myös kansalaisten havainnoille.

Ekovinkki 33/2017

Kestävistä kulutusvalinnoista on puhuttu jo pitkään. Kaupan hyllyllä on tarjolla ympäristömerkittyä, luomua, sertifioitua ja hiilineutraalia. Tietoisuus kulutusvalintojen merkityksestä on lisääntynyt ja ihmisten asenteet ovat yhä ympäristömyönteisempiä. Tutkimusten mukaan tietoisuus ei kuitenkaan näy teoissa. Jakamistalous tuntuu monille edelleen vieraalta eikä kaupan hyllystä valikoida ympäristömerkittyjä vaihtoehtoja.

Ekovinkki 32/2017

Suomalainen kuluttaa vettä keskimäärin noin 120–140 litraa vuorokaudessa, mutta kulutuksessa on suurta vaihtelua. Voit vaikuttaa oman kotitalouden vedenkulutukseen ja vesilaskun suuruuteen helposti muutamilla yksinkertaisilla konsteilla. Vastuullinen vedenkulutus on myös ympäristöteko. Vesipihiys säästää pohjavesivarantoja sekä vähentää vedenhankintaan ja jätevedenpuhdistukseen kuluvaa energiaa ja ympäristökuormitusta.

Ekovinkki 30/2017

Monen omakotiasujan pihaa koristaa siisti, lyhyeksi leikattu nurmikko. Ruohomaton ylläpito edellyttää ruohonleikkurin käyttöä parikin kertaa viikossa. Samalla puutarhan lajisto yksipuolistuu ja luonnonkasvit loistavat poissaolollaan. Mitä jos tänä kesänä suhtautuisitkin puutarhanhoitoon rennommin ja alkaisit vaalia luonnon monimuotoisuutta omassa pihapiirissäsi?