Ekovinkki 36/2018

Käynnit Suomen kansallispuistoissa lisääntyivät viime vuonna ilahduttavasti kymmenen prosenttia. Kasvavat kävijämäärät ovat tuoneet mukanaan ikäviä lieveilmiöitä, joista näkyvimpänä maastoon heitetyt roskat.Välittömän esteettisen haitan lisäksi maastoon tai vesistöön päätyvät roskat aiheuttavat haittaa alueen eliöstölle. Vastuullisen kansallispuistojen ja luontopolkujen kävijän tuleekin noudattaa muutamia ohjenuoria, jotta niiden virkistyskäyttö on kestävällä pohjalla ja kaikkien nautittavana.

Roskattoman retkeilyn ohje on helppo: vie mennessäsi, mitä toit tullessasi. Ota mukaan roskapussi ja varaudu viemään patikoinnin ohessa kertyvät roskat kotiroskikseesi. Kansallispuistoissa on yleensä myös jätepisteitä ja mikäli tarjolla on lajittelupiste, pääsevät niin muovit, kartongit kuin polttokelpoisetkin jätteet hyödynnettäväksi uusiokäyttöön.

Luontopolkujen ympäristöä rasittaa myös merkittyjen reittien ulkopuolella tapahtuva liikkuminen. Noudata merkittyjä reittejä – näin vältät maaston kulumista, etkä aiheuta ylimääräistä häiriötä luonnolle. Samaa ohjenuoraa on syytä noudattaa myös suosiota kasvattavassa maastopyöräilyssä. Maastopyöräily on jokamiehenoikeus ja virkistää mieltä siinä missä retkeilykin, mutta kansallispuistoissa ja luonnonsuojelualueilla sitä on usein syystäkin rajoitettu tietyille reiteille. Erityisen herkkiä luontokohteita tulee välttää maastopyöräretkeä suunniteltaessa.

Leiriytymistä varten kansallispuistoissa on omat paikkansa, kuten laavut ja telttailualueet. Leiritulen ääressä istuminen onkin monelle retkeilyn kohokohta. Huomioi metsäpalovaroitukset ja tulentekoa koskevat aluekohtaiset säännöt. Kansallispuistoissa tulenteko on sallittu vain merkityillä tulentekopaikoilla.

Kaidalla retkeilypolulla pysyy parhaiten tutustumalla etukäteen paikkakohtaisiin ohjeistuksiin. Retkeilyreittien opastetauluissa on tieto siitä, mitä kyseisellä alueella saa tai ei saa tehdä. Oppia asianmukaiseen patikointiin sekä tietoa eri retkikohteista voi hakea esimerkiksi luontoon.fi -sivustolta.

Vinkin laati Mikko Koskinen Valoniasta