Ekovinkki 35/2018

Kiinteistöjen viheralueilla on tärkeä tehtävä hulevesien eli sade- ja lumen sulamisvesien pidättämisessä sekä pohjavesien palautumisen edistämisessä. Hulevesien käsittely niiden syntypaikalla on kestävää kehitystä ja se on tärkeää huomioida puutarhasuunnitelmia tehdessä. Myös kuivan kesän jälkeen on hyvä miettiä veden hallintaa omassa pihapiirissä.

Yksi ratkaisu hulevesien käsittelyyn kiinteistöllä ovat sadepuutarhat eli biopidätyspainanteet. Ne ovat kuivuutta ja vettymistä kestävien kasvien peittämiä hulevesien viivytysrakenteita, joiden tarkoitus on kerätä, imeyttää ja haihduttaa hulevesiä, puhdistaa niistä haitta-aineita sekä hidastaa hulevesien kulkeutumista. Sadepuutarhat tarjoavat myös monimuotoisia suojapaikkoja esimerkiksi perhosille ja pölyttäjille. Sadepuutarha voi olla joko yksittäinen kukkapenkkiä muistuttava viherpainanne, tai laajempi biopainanteista ja kasvittomista kivipesistä muodostuva kokonaisuus, joka alkaa esimerkiksi kattovesien keräämisellä.

Käytä sadepuutarhassa kosteikkomaisia kasveja, joilla on erimittaisia juuristoja, jotta mikään yksittäinen kasvi ei saa ylivaltaa. Lisätietoa sadepuutarhoihin soveltuvista kasveista kannattaa kysellä puutarha-alan ammattilaisilta. Perusta sadepuutarha riittävän kauas rakennuksista: jotta voit välttää ongelmat rakennusten perustuksille, etäisyyden tulisi olla vähintään 3-5 metriä. Pienillä tonteilla sadepuutarha kannattaa toteuttaa yhdessä naapureiden kanssa rakentamalla useamman kiinteistön yhteinen sadepuutarha tai muu luonnonmukainen painanneratkaisu hulevesille.

Oikein perustetun sadepuutarhan hoito on helppoa. Kasvillisuuden ja juuriston kehittyessä myös rikkakasveja kasvaa vähemmän. Rikkakasvien lisäksi sadepuutarhasta korvataan ja poistetaan kuollutta kasvustoa sekä kerääntynyttä kiintoainesta.

Vinkin laati Katariina Yli-Heikkilä Valoniasta