Ekovinkki 45/2017

Monien uusiutumattomien raaka-aineiden, kuten fossiilisten polttoaineiden, useiden metallien ja mineraalien saatavuus vähenee jatkuvasti. Tarvitsemme uudenlaisia ratkaisuja, joiden avulla voimme käyttää luonnonvaroja entistä tehokkaammin ja toisaalta saamme eri vaiheessa jätteeksi päätyviä materiaaleja takaisin hyötykäyttöön. Keksinnöt tarvitsevat syntyäkseen luovuutta ja yhteistyötä, joita on kosolti tarjolla koululais- ja päiväkotiryhmissä.

Parhaillaan käynnissä on Suomen Ympäristökasvatuksen Seura FEE Suomen ja muiden toimijoiden järjestämä, kouluille ja päiväkodeille suunnattu valtakunnallinen JÄMÄKISA-kilpailu. Kilpailussa tehtävänä on suunnitella esimerkiksi koululuokassa ryhmätyönä idea, toimintamalli, tuote tai palvelu, jonka avulla voidaan vähentää syntyvän jätteen määrää ja edistää resurssiviisautta kotona, koulussa tai päiväkodissa. Osallistujia kannustetaan ideoimaan kestävämpää ja resurssitehokkaampaa tulevaisuutta.

Kisa on niukentuvien materiaaliresurssien maailmassa ajankohtainen. Esimerkiksi lähes jokaisen taskussa kulkevien kännyköiden valmistuksessa käytetään jopa 30 eri metallia, joista useiden määrät maaperässämme ovat melko vähäisiä tai vaikeasti esiin louhittavissa. Kännykät sisältävät muun muassa arvokkaita jalometalleja: kultaa, hopeaa ja palladiumia. Kierrättämällä metallit saadaan talteen uusien kännyköiden raaka-aineiksi. Silti yli puolet vanhoista, käytöstä poistuneista kännyköistä lojuu unohdettuina pöytälaatikoissa.

Lapsille ja nuorille suunnattu kilpailu on oiva esimerkki siitä, miten voimme kaikki olla mukana synnyttämässä uusia innovaatioita. Kilpailu kannustaa uudenlaisiin oppimisprosesseihin, jotka edistävät opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien ilmiölähtöisten oppimiskokonaisuuksien toteutumista. Suunnittelu edellyttää oppiaineet yhdistävää yhteistyötä ja luovien toimintamenetelmien käyttöönottoa. Kilpailu kannustaa myös lasten ja nuorten perheitä uudenlaiseen tulevaisuusajatteluun: mahdottomastakin voi tulla mahdollista!

Vinkkaa kuntasi kouluille ja päiväkodeille kilpailusta osoitteessa http://jamakisa.fi/osallistu/. Kilpailuaikaa on 15.4.2018 saakka. 

Vinkin laati Jaana Itälä-Laine Valoniasta