Ekovinkki 43/2017

Käyttämämme lääkkeet päätyvät normaalin aineenvaihdunnan kautta viemäriin ja sieltä jätevedenpuhdistamolle. Kaikkea lääkekuormitusta ei saada puhdistamoilla poistettua vedestä, vaan lääkejäämät päätyvät lopulta vesistöihin. Voit vaikuttaa vesistöjen lääkekuormitukseen säilyttämällä ja hävittämällä lääkkeet oikein.

Lääkeaineiden vaikutuksia vesieliöihin tutkittaessa on havaittu esimerkiksi ehkäisyvalmisteiden estrogeenin saavan uroskalat jopa vaihtamaan sukupuoltaan. Kipugeelien vaikuttavat aineet voivat aiheuttaa kaloille munuaisten toimintahäiriöitä. Kaikkia lääkecocktailien yhteisvaikutuksia ympäristössä ei vielä kuitenkaan tunneta.

Ota tavaksi tarkistaa lääkekaapin sisältö tasaisin väliajoin ja huolehdi samalla, että vanhat lääkkeet tulee hävitettyä oikein. Lääkkeet luokitellaan vaarallisiksi jätteiksi, eikä niitä tule hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan toimittaa aina apteekkiin.  

Viedessäsi lääkkeitä hävitettäväksi, poista tabletit ja kapselit alkuperäisistä kartonkipakkauksista ja pakkaa lääkkeet läpinäkyvään muovipussiin. Älä kuitenkaan tyhjennä lääkkeitä läpipainopakkauksista. Voiteet, nestemäiset lääkkeet ja aerosolit kannattaa palauttaa alkuperäisissä pakkauksissaan. Pidä huoli, etteivät pakkaukset vuoda. Myös elohopeaa sisältävät kuumemittarit voi viedä apteekkiin, mutta ne kannattaa pakata lääkejätteistä erilleen.

Noudata aina lääkärin ja apteekkihenkilökunnan ohjeita lääkkeiden käytössä. Vaikka lääkkeistä luopuminen ei ole mahdollista, tulee turhaa käyttöä välttää. Pitkän työpäivän jälkeen kannattaa pohtia, nappaako alkavaan päänsärkyyn särkylääkkeen vai auttaisiko kävely raikkaassa ulkoilmassa yhtä lailla.

Vinkin laati Kirsi Ahonen Valoniasta