Ekovinkki 42/2017

Puutarha-, talous- ja käymäläjätekompostit kannattaa syksyllä valmistella tulevaa haravointikautta ja talvea varten. Syksyllä huolella tehty kompostihuolto säästää myös vaivaa kevään huoltotöiltä.

Syyshuolto kannattaa aloittaa siirtämällä kompostoitunut tasalaatuinen multa-aines joko käyttöön tai jälkikompostoitumaan. Jos et pysty käyttämään kompostituotetta omalla tontillasi, eikä naapurikaan sitä tarvitse, selvitä kuntasi ohjeet maa-ainesten vastaanotosta. Moni kunta ottaa parhaillaan puutarhajätettä vastaan maksutta.

Puutarhajätekompostia voi käännellä ja kastella, jotta syksyn lehdille riittää tila. Kun syksyn lehdet on saatu kompostiin, voi sekaan lisätä tuoretta tai osin kompostoitua talousjätettä. Kompostoituminen tehostuu, kun ravinteiltaan köyhä puutarhajäte saa talousjätteen mukana tarvitsemaansa typpeä. Kerrosten väliin voi myös halutessaan lisätä kompostiherätettä. Lopuksi puutarhajätekompostin voi peittää, jotta syyssateet eivät huuhtele ravinteita pois.

Käymäläjätettä ei saa haudata maahan, sillä siellä se ei kompostoidu ja ravinteet huuhtoutuvat maastoon. Käymäläjätteen ylimääräinen kääntely saattaa jopa hidastaa kompostoitumista. Käymäläjätekompostin katteeksi sopii puutarhajäte. Huolehdi suojaetäisyyksistä käymäläjätteen kompostipaikkaa suunniteltaessa. Käymäläjätettä tulisi kompostoida vähintään vuosi ja jälkikompostoida toinen vuosi.

Kompostoitumiseen tarvitaan hapen, kosteuden ja ravinteiden lisäksi lämpöä. Eristämätön talousjätekomposti saattaa talvipakkasilla jäätyä. Jotta kompostoitavaa materiaalia mahtuu talvella jäätyneeseenkin kompostiin, kannattaa se tyhjentää syksyllä niin, että pohjalle jää noin kolmasosa kompostimassasta. Keväällä sulamista voi edistää esimerkiksi lämpimällä vedellä täytetyillä muovipulloilla. Tehdasvalmisteisissa lämpökompostoreissa on hyvä kerrata valmistajan antamat käyttö- ja huolto-ohjeet talven varalle.

Vinkin laati Katariina Yli-Heikkilä Valoniasta