Ekovinkki 3/2017

Ilmastonmuutoksen yhteydessä puhutaan valtioiden päästövähennyssopimuksista ja -tavoitteista. Toimenpiteitä edellytetään yrityksiltä, kunnilta ja muilta julkisen sektorin toimijoilta, mutta ne koskettavat myös kotitalouksia ja tavallisia ihmisiä. Yhden asukkaan vaikutus hiilidioksidipäästöihin (CO2) on Suomessa noin 10 tonnia vuodessa. Mitä meistä jokainen sitten voi tehdä tai tavoitella?

Jos haluat vähentää omia päästöjäsi esimerkiksi kymmenen prosenttia, kannattaa muutostyöt aloittaa asumisesta. Helpoin tapa on vaihtaa sähkösopimus alkuperätakuulla varmistetuksi. Alkuperävarmennettu sähkö on uusiutuville energialähteillä tuotettua, joten sen päästöt ovat nolla. Muista silti myös toteuttaa energiatehokkuustoimenpiteitä kodissasi.

Liikenteessä päästöjä voi vähentää suosimalla joukkoliikennettä, pyöräilyä tai kävelyä. Jos oma auto on välttämätön, yritä vähentää ajettuja kilometrejä ja valitse vähän kuluttava ja pienipäästöinen auto.

 Ruoasta aiheutuvia CO2-päästöjä voi vähentää esimerkiksi lisäämällä monipuolisesti kasvisproteiinien, kasvisten, hedelmien, marjojen ja täysviljatuotteiden osuutta ruokavaliossa.  Siten ruokavaliomme ympäristövaikutukset voivat vähentyä jopa 20–30 %.  Kiinnitä huomiota myös syntyvään hävikkiin, sillä ruokahävikki aiheuttaa täysin turhia ympäristövaikutuksia.

Kertyvien päästöjen määrää pystyy arviomaan netin erilaisilla ilmastolaskureilla. Päästöjä pystyy nykyisin myös mitätöimään erilaisten palveluiden kautta.  Palveluita käyttäessäsi muista selvittää, mihin maksusi käytetään. Hiljattain on esimerkiksi avattu suomalainen palvelu, jonka kautta muun muassa yksityishenkilöt voivat ostaa päästöoikeuksia pois EU:n päästökaupan kiintiöistä. Valinnan mukaan voit mitätöidä muun muassa sähköstä, ajo- tai lentokilometreistä kertyviä päästöjäsi.

 Vinkin laati Liisa Harjula Valoniasta