Ekovinkki 49/2016

Kotoa löytyy jos jonkinlaista pesuainetta ja kemikaalipurnukkaa. Kodin kemikaaleihin lasketaan pesuaineiden lisäksi kosmetiikkatuotteet tai esimerkiksi remontin jäljiltä jääneet maalit. Kemikaalien oikeanlainen säilyttäminen, käyttö ja hävittäminen pitävät kodin kemikaalikuorman aisoissa.

Kuitenkin esimerkiksi siivouksen yhteydessä kemikaaleja huuhtoutuu väistämättä viemärin kautta vedenpuhdistamoihin. Kaikkia haitallisia aineita ei vedenpuhdistuksen yhteydessä saada talteen vaan lopulta osa päätyy luonnonvesiin. Vesistöissä haitalliset aineet kerääntyvät pikkuhiljaa eliöihin ja niiden kautta lopulta myös omiin ruokapöytiimme. Iso osa vesistöihin päätyvistä haitallisista aineista tulee tuiki tavallisista kotitalouksista, siksi myös kotona tehdyillä valinnoilla on suuri merkitys vesiemme hyvinvoinnille.

Vesistöjen kemikaalikuormaan voi vaikuttaa ostamalla ympäristömerkittyjä puhdistusaineita ja valitsemalla aina käyttötarkoitukseen sopivan, laimeimman mahdollisen puhdistusaineen. Järeintä puhdistuskeinoa ei kannata valita vain varmuuden vuoksi ja pesuaineiden annostelussa on syytä olla tarkkana. Liiallinen pesuainemäärä ei paranna lopputulosta ja pölyt voi pyyhkiä ilman pesuaineittakin. Antibakteeristen aineiden käyttöä kannattaa aina myös miettiä kahdesti, sillä luontoon päästessään niille voi syntyä vastuskykyisiä mikrobikantoja.

Suomen vesilaitosyhdistyksen kampanja Viemäri ei pidä salaisuuksia muistuttaa mitä viemäriin ei saa kaataa ja miten kotitalouksien kemikaalikuormaa voi vähentää. Lisätietoja ja vinkkejä kemikaalikuorman hillitsemiseksi löydät kampanjasivuilta www.pytty.fi.

Vinkin laati Kirsi Ahonen Valoniasta