Valonian ekovinkki 44/2016

Ruokien ja elintarvikkeiden pakkaukset suojaavat tuotteita kolhuilta, hapelta, bakteereilta sekä kuivumiselta ja kostumiselta. Pakkaamattomien elintarvikkeiden hävikki on huomattavasti suurempi kuin oikein pakattujen. Hyvä pakkaus siis suojelee tuotetta sekä vähentää ruokahävikkiä.

Kun ihmisiltä kysytään, mikä heidän mielestään aiheuttaa ruoan ympäristökuormaa, nousevat esiin usein pakkaukset ja kuljetukset. Näiden osuus ruoan ja ruokaketjun ympäristövaikutuksista on yleensä kuitenkin varsin vähäinen. Pakkaamisen osuus elintarviketuotteiden ympäristövaikutuksesta on vain 5–15 %, kun esimerkiksi maanviljelyn osuus on 50 % ja lannoitteiden 22 %. Esimerkiksi yhden pois heitetyn kinkkusiivun valmistuksen ympäristövaikutus on suurempi kuin leikkeleitä suojaavan pakkauksen valmistamisen ympäristövaikutus.

Pakkaamalla elintarvikkeet oikein ja sopivankokoisiin pakkauksiin pienennetään kotitalouksista hukkaan menevien elintarvikkeiden määrää. Toimivilla pakkauksilla voidaan parantaa ruoan säilyvyyttä ja varmistaa, että tuote saadaan kuluttajalle käyttökelpoisessa kunnossa. Jos ruoka päätyy syödyksi, niin turhaa tuotantoa ei synny, eivätkä ruokaketjun käytetyt resurssit ja syntyneet ympäristövaikutukset ole hukkaan heitettyjä.

Jotta ruoan ympäristövaikutuksia voidaan vähentää tehokkaasti, on hyvä kiinnittää huomiota siihen, mitä syödään, miten paljon syödään ja että vaivalla tuotettua ruokaa ei heitetä pois. Pakkaus ei ole pahasta. Pakkausmateriaaleja sekä kotitalousmuovin kierrätystä myös kehitetään vauhdilla.

Vinkin laati Reetta Taponen Valoniasta