Ekovinkki 36/2016

Suomalaiset ajavat paljon autolla. Puolet 1–3 km pituisista matkoista tehdään henkilöautolla ja lähes viidennes alle kilometrin matkoistakin taitetaan autolla. Luvut osoittavat, että potentiaalia arkiliikunnan lisäämiseen olisi paljon.

Syyskuussa on hyvä mahdollisuus tehdä muutoksia arkiliikkumistottumuksiin, sillä syyskuussa vietetään kansallista Liikkumisen unelmakuukautta. Teemakuukauden tarkoituksena on saada suomalaiset miettimään, olisiko liikuntaa mahdollista lisätä pienin askelin jokapäiväiseen elämään.

Kerää työ-, kaveri- tai harrasteporukka ja kokeilkaa uusia liikuntamuotoja yhdessä ja tsempatkaa toisianne lisäämään liikettä arjen askareisiin. Kuukauden aikana varsinaissuomalaiset tahot voivat haastaa toisiaan aktiivisuuden lisäämiseen ja ilmoittaa omista tapahtumistaan www.likiliikkuja.fi -sivustolla. Sivustolta voi myös etsiä oman paikkakuntansa liikuntatapahtumia.

Arkiliikunnan lisääminen vähentää henkilöautoilua. Kokeilun arvoisia ovat myös uudet sähköiset kulkuvälineet. Terveellisestä tavasta liikkua kiittää myös ympäristö. Jo viiden kilometrin kulkeminen viikossa omin lihasvoimin henkilöauton sijaan säästää noin 60 kg hiilidioksidipäästöjä vuodessa.

Vinkin laati Marja Tommola Valoniasta