Ekovinkki 22/2016

Sunnuntaina 5.6. vietetään kansainvälistä ympäristöpäivää. Ympäristöpäivän tavoitteena on nostaa esiin muutoksia, joita ympäristössämme tapahtuu ja samalla etsiä ja keksiä keinoja parantaa ympäristön tilaa.

Yksi tärkeä ympäristöasia on metsien tila ja säilyminen. Suomessa metsää on paljon, lähes puolet pinta-alasta, mutta luonnontilaisia, suojeltuja metsiä vain noin viisi prosenttia. Lähes yhdeksän kymmenestä eläin- ja kasvilajista asuu metsissä ja pelkästään Suomen metsissä elää yli 800 uhanalaista lajia.

Mikäli omistat itse metsäpalstan, voit tarjota sen suojelukohteeksi ja pienemmän tilkun voit antaa vain rehottaa. Ylihoitaminen vähentää lajien monimuotoisuutta. Metsän ekologisia arvoja lisääviä tekijöitä ovat runsas lahopuun määrä, sekametsäisyys, puiden eri-ikäisrakenne, metsän korkea ikä, varovaiset ja pienimuotoiset hoitotoimenpiteet ja pitkään käsittelemättömänä olleet alueet.

Globaalisti metsiä pystytään suojelemaan tehokkaasti lisäämällä vastuullisen tuotannon osuutta, kehittämällä viljelymenetelmiä ja vaikuttamalla kulutustottumuksiin. Vastuullisesta tuotannosta kertovia sertifikaatteja on jo useita kuten vastuullisten metsätuotteiden FSC, palmuöljyn vastuullisuudesta kertova RSPO ja soijan RTRS, suosi siis näitä merkkejä.

Vinkin laati Marja Tommola Valoniasta

Valonian ekovinkki 22/2016

 

Muista metsien arvo kansainvälisenä ympäristöpäivänä

 

Sunnuntaina 5.6. vietetään kansainvälistä ympäristöpäivää. Ympäristöpäivän tavoitteena on nostaa esiin muutoksia, joita ympäristössämme tapahtuu ja samalla etsiä ja keksiä keinoja parantaa ympäristön tilaa. Yksi tärkeä ympäristöasia on metsien tila ja säilyminen. Suomessa metsää on paljon, lähes puolet pinta-alasta, mutta luonnontilaisia, suojeltuja metsiä vain noin viisi prosenttia. Lähes yhdeksän kymmenestä eläin- ja kasvilajista asuu metsissä ja pelkästään Suomen metsissä elää yli 800 uhanalaista lajia.

Mikäli omistat itse metsäpalstan, voit tarjota sen suojelukohteeksi ja pienemmän tilkun voit antaa vain rehottaa. Ylihoitaminen vähentää lajien monimuotoisuutta. Metsän ekologisia arvoja lisääviä tekijöitä ovat runsas lahopuun määrä, sekametsäisyys, puiden eri-ikäisrakenne, metsän korkea ikä, varovaiset ja pienimuotoiset hoitotoimenpiteet ja pitkään käsittelemättömänä olleet alueet.

Globaalisti metsiä pystytään suojelemaan tehokkaasti lisäämällä vastuullisen tuotannon osuutta, kehittämällä viljelymenetelmiä ja vaikuttamalla kulutustottumuksiin. Vastuullisesta tuotannosta kertovia sertifikaatteja on jo useita kuten vastuullisten metsätuotteiden FSC, palmuöljyn vastuullisuudesta kertova RSPO ja soijan RTRS, suosi siis näitä merkkejä.

 

Vinkin laati Marja Tommola Valoniasta