Valonia on Varsinais-Suomen kuntien kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntijaorganisaatio, joka toteuttaa valtionhallinnon laatimia kestävän kehityksen tavoitteita. Tarjoamme palveluita kunnille ja muille julkisille toimijoille sekä yrityksille ja kuntalaisille. Valonia on osa Varsinais-Suomen maakunnanliittoa. Yhdessä haluamme rakentaa kestävän kehityksen mukaista, resurssitehokasta Varsinais-Suomea, joka on rohkea, osaava ja vastuullinen edelläkävijä.

Valonian toiminta ja palvelukokonaisuudet rakentuvat kestävän kehityksen laaja-alaisuuteen. Vastuullinen ja hyvinvoiva yhteiskunta saavutetaan ainoastaan silloin, kun huomioidaan samanaikaisesti ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys.

Valonia kouluttaa, neuvoo, antaa asiantuntija-apua ja on mukana järjestämässä tilaisuuksia ja tapahtumia. Kehitämme toimintamalleja ja työkaluja resurssitehokkaan ja kestävän yhdyskunnan toteuttamiselle. Hyviä, uusia ratkaisuja pyrimme löytämään laajan hanketoiminnan avulla. Yhteistyön ja kumppanuuden avulla luomme kehityspolkuja kestävän kehityksen toteuttamiseksi kaikissa maakunnan kunnissa.