Valonian isäntäorganisaationa on toiminut vuoden 2015 alusta lähtien Varsinais-Suomen liitto. Varsinais-Suomen liiton organisaatioon voit tututua täällä. Valonia kuuluu liiton Maankäyttö ja ympäristö -vastuualueeseen. Vuosina 2008–2014 isäntäorganisaatio oli Turun kaupunki.

Valonian ohjausryhmän tehtävä on ohjata ja tukea keskuksen strategista ja ohjelmatason suunnittelua. Ryhmän jäsenet edustavat kuntia, yrityksiä, alueellisia organisaatioita sekä korkeakouluja.

Valonian ohjausryhmän jäsenet:

Loimaan seutu
Mika Joki, Auran kunta
Matti Norr, Loimaan kaupunki

Salon seutu
Timo Klemelä, Someron kaupunki
Jari Kauppi, Someron kaupunki
Heidi Veck, Salon kaupunki

Turun kaupunki
Risto Veivo, Turun kaupunki
Olli-Pekka Mäki, Turun kaupunki

Turunmaan seutu
Carl-Sture Österman, Paraisten kaupunki

Turun seutu
Päivi Paavilainen, Liedon kunta
Saija Kajala, Naantalin kaupunki
Pasi Saario, Kaarinan kaupunki
Kirsi Anttila, Raision kaupunki

Vakka-Suomi
Susanna Puottula, Uudenkaupungin kaupunki
Pekka Simula, Laitilan kaupunki

Yritysedustajat
Mikko Jaakkola, Varsinais-Suomen Yrittäjät
Hanna Munter, Varsinais-Suomen Yrittäjät
Minna Niemelä, Turku Energia Oy
Antto Kulla, Turku Energia Oy
Linda Fröberg-Niemi, Turku Science Park Oy
Reeta Huhtinen, Turku Science Park Oy

Alueelliset organisaatiot ja korkeakoulut
Mirja Koskinen, Varsinais-Suomen Ely-keskus
Timo Metsä-Tokila, Varsinais-Suomen Ely-keskus
Juha Kääriä pj., Turun ammattikorkeakoulu
Sami Lyytinen, Turun ammattikorkeakoulu
Heikki Saarento, Varsinais-Suomen liitto
seudullinen joukkoliikenne FÖLI

 

Erilaiset työryhmät toimivat keskuksen tiimien yhteisinä suunnittelu- ja kehittämisryhminä ja koostuvat eri alojen asiantuntijoista.  

Valonian rahoitus koostuu kuntien ja muiden tahojen vuosittaisista osallistumismaksuista, ostopalveluista sekä kansallisesta ja EU-projektirahoituksesta.

Valonian yhteydessä toimii itsenäisenä yksikkönään myös Haavi – Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys.

 

Lisätiedot

Jaana Itälä-Laine, erikoissuunnittelija