Valonia on asiantuntijaorganisaatio, jonka ydinosaamista ovat ympäristö- ja energia-asiat sekä kestävä kehitys. Olemme vastuullisen Varsinais-Suomen suunnannäyttäjä ja toimimme erilaisten hankkeiden kautta.

Tuemme kuntia, kuluttajia sekä kolmannen sektorin toimijoita luomalla verkostoja, välittämällä tietoa sekä tarjoamalla käytännön ratkaisuja kestävän yhteiskunnan rakentamiseksi. Pääteemoina ovat energia, kiertotalous, liikkuminen, jätevedet ja vesiensuojelu sekä ympäristökasvatus.

Vuoden 2015 alusta alkaen Valonian toiminta siirtyi osaksi Varsinais-Suomen liiton organisaatiota. Vuoden 2014 loppuun Valonian isäntäorganisaationa toimi Turun kaupunki. Valonian edeltäjiä olivat Varsinais-Suomen energia- ja agendatoimistot, jotka syntyivät lähes parikymmentä vuotta sitten. Toimistot yhdistyivät Valonia-nimen alle vuonna 2008. 

Rahoitus ja hanketoiminta

Valonian toiminnan rahoitus koostuu kuntien osallistumismaksuista ja projektirahoituksesta sekä ostopalveluista. Suurena rahallisena resurssina ovat sekä kansalliset että EU-tason hankkeet, mutta toiminnan perusrahoittajina kunnat ovat Valonian tärkein kohderyhmä. Kuntien perusmaksuosuus mahdollistaa laajan hanketoiminnan, jonka avulla kuntia autetaan pääsemään kestävän kehityksen tavoitteisiinsa.

Toimintaa ohjaavat

Valonian strategista sekä ohjelmatason suunnittelua ohjaa ja tukee ohjausryhmä. Sen jäsenet edustavat kuntia, yrityksiä, alueellisia organisaatioita sekä korkeakouluja. Valonian toimintaa taas ohjaa maakunnan kestävän kehityksen toimintaohjelma. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma vuosille 2015–2020 on nimeltään Ohjelma2020 – Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Se on järjestyksessään viides alueellinen kestävän kehityksen ohjelma. Siinä yhdistyvät valtion ja alueellisen tason keskeisiä kestävän kehityksen tavoitteet.