Vihreä lippu on päiväkotien, koulujen, oppilaitosten sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimijoiden kestävän kehityksen ohjelma. Lisäksi Vihreä lippu on kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki. Ohjelman kriteerit täyttävä osallistuja saa ohjelman tunnuksena toimivan vihreän lipun käyttöoikeuden.

Lapset ja nuoret osallistuvat aktiivisesti ohjelman suunnitteluun, toteutukseen ja toimintaan päiväkodin tai oppilaitoksen arjessa yhdessä aikuisten kanssa. Näin ympäristökuormitusta vähennetään askel kerrallaan. Vihreä lippu innostaa lapsia ja nuoria ympäristönsuojeluun ja kestävämmän elämäntavan löytämiseen oivallusten ja elämysten kautta. Ohjelmassa yhdistyvät ympäristökuormituksen vähentäminen, kestävän kehityksen kasvatus ja lasten ja nuorten osallisuus.

Suomen lähes 320 Vihreä lippu -toimijaa ovat osa suurta kansainvälistä perhettä: maailmanlaajuiseen Eco Schools -ohjelmaan osallistuu yli 40 000 koulua, joissa opiskelee yli kymmenen miljoonaa oppilasta. Suomessa ohjelma tavoittaa noin 90 000 lasta, nuorta ja aikuista. Varsinais-Suomessa osallistujia on yli 40.

Suomessa ohjelmaa koordinoi Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ja paikallisesti osallistujat saavat tukea myös ohjelman alueellisilta edistäjiltä. Valonia on Vihreä lippu -ohjelman asiantuntija ja edistäjä Varsinais-Suomessa.

Valonia on alueellinen edistäjä

Vihreä lippu -osallistujia tukevat ohjelman alueelliset edistäjät, jotka ovat ympäristökasvatuksen ja Vihreä lippu -ohjelman asiantuntijoita. Varsinais-Suomessa tähän verkostoon kuuluvat Valonia ja Tammenterhon luontokoulu. Valonia tarjoaa Vihreä lippu -osallistujille monipuolista tukea, kuten neuvontaa, koulutusta sekä info- ja kokemustenvaihtotilaisuuksia. Lisäksi tiedotamme Vihreä lippu -ohjelmasta Varsinais-Suomessa.

Lisätiedot

Jaana Itälä-Laine, erikoissuunnittelija

Vihreän lipun omat sivut (Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran sivuilla)

Grön Flagg (Natur och Miljös sidor)