Valonia on Varsinais-Suomessa toimiva kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntijaorganisaatio.

Olemme ympäristövastuullisen Varsinais-Suomen suunnannäyttäjä ja toimimme erilaisten hankkeiden kautta. Tuemme kuntia, kuluttajia sekä kolmannen sektorin toimijoita luomalla verkostoja, välittämällä tietoa sekä tarjoamalla käytännön ratkaisuja kestävän yhteiskunnan rakentamiseksi.

Rakennamme yhteiskuntaa, jossa kuntien, yhteisöjen ja yritysten on helpompi tehdä ympäristöystävällisiä valintoja. Hanketyön ja laaja-alaisen asiantuntijajoukon myötä Valonialla on mahdollisuus reagoida nopeasti ja tarttua ajankohtaisiin teemoihin. Valonian tehtävänä on jalkauttaa yhteiset tavoitteet konkreettiseksi toiminnaksi.

Parannamme ympäristön tilaa:

  • neuvomalla ja kouluttamalla kuntia, asukkaita ja organisaatioita
  • konkreettisilla toimenpiteillä ja tuotoksilla
  • vaikuttamalla lainsäädäntöön ja strategioihin
  • muuttamalla yhteiskunnan rakenteita

 

Valonian toimisto sijaitsee Varsinais-Suomen liiton tiloissa Ratapihankadulla.