Tältä sivulta löydät koottuna ostopalveluihin liittyviä referenssejämme.

Vesiluontoon liittyvät selvitykset ja kartoitukset

Kokemäenjoen keskiosan ja Loimijoen alaosan tulvasuojeluhankkeen Natura 2000 -arvioinnin täydennys ja ajantasaistaminen. Tilaaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus. Julkaisematon raportti.

Tulvametsien hoitoselvitys Puurijärvi-Isosuon Natura-alueella liittyen Säpilänniemen oikaisukanavan rakentamisen jälkeisiin ympäristövaikutuksiin, 2012. Tilaaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus. Julkaisematon raportti.

Hanhijoen ja Oravajoen varren tulvametsien edustavuuden ja pinta-alan arviointi, 2013. Tilaaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus. Julkaisematon raportti.

Laitilan ja Uudenkaupungin Pitkäjärven luontoselvitys, 2013. Tilaaja: Sirppujoen vesistön Pitkäjärven hoito ry. Julkaisematon raportti.

Aurajoen vesistön Korvenojan kunnostussuunnitelma, 2015. Tilaaja: Lounais-Suomen kalastusalue. Julkaisematon raportti.

Kiskonjoen vesistön Kirkkojärveen laskevien uomien kalataloudellinen kunnostussuunnittelu, 2015. Tilaaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus. Julkaisematon raportti.

pdf Kiskon Kirkkojärven ruovikoiden hoito- ja käyttösuunnitelma, 2015. Tilaaja: Kirkkojärven hoitoyhdistys.

Kiskonjoen kunnostussuunnitelma, 2016. Tilaaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Kiskonjoen kunnostustarveselvitys, 2016. Tilaaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Vehmaan vesistöjen hoito- ja virkistyskäytöösuunnitelman laadinta yhteistyössä Vehmaan vesistöjen hoito- ja suojeluyhdistys ry:n (tilaaja) kanssa vuosina 2016-2017. Raportti julkaistaan loppuvuodesta 2017.

 

Kiinteistökohtaisten puhdistamoiden jätevesinäytteenotto ja -analysointi

Jätevesinäytteenotto vuosina 2000–2005, yhteensä 33 kiinteistökohtaisesta jätevedenpuhdistamosta. Varsinais-Suomen Agendatoimiston AHA 21 -projekti.

Näytteenotto 35 kiinteistökohtaisesta jätevedenpuhdistamosta. MINWA-hanke vuosina 2008–2011. Jätevesijärjestelmien toimivuusseuranta.

Jätevesinäytteenotto vuosina 2012–2015, 21 kiinteistökohtaisesta jätevedenpuhdistamosta. Jätevesijärjestelmien toimivuusseuranta.

 

Liikenteen ja liikkumisen selvitykset sekä kartoitukset

Turun ydinkaupunkiseudun liikenneympäristökysely -raportti tuloksista, 2017. Toteutettu osana CIVITAS ECCENTRIC -hanketta.

Raision pyörätieselvitys, 2016. Tilaaja: Raision kaupunki. Toteutettu osana Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016 -hanketta.

Ruskon kunnan joukkoliikennekysely, 2015. Tilaaja: Ruskon kunta. Toteutettu osana Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2015 -hanketta. Julkaisematon raportti.

Joukkoliikenteen tarveselvitys Liedon Avanti-Tuulissuon yritysalueelle, 2015. Tilaaja: Liedon kunta. Julkaisematon raportti.

Työmatkaliikkumissuunnitelma Turun yliopistolliselle keskussairaalalle, 2011. Diplomityö Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Severi Hokkeri).

 

Julkisten hankintojen selvitykset sekä kartoitukset

Kestävät julkiset hankinnat osana resurssiviisasta yhteiskuntaa -selvitys, 2014. Tilaaja: Sitra.