Valonia on laaja-alainen asiantuntijaorganisaatio, joka pitää sisällään kattavaa asiantuntemusta kaikista kestävän kehityksen pääteemoistamme, joita ovat: energia, kuluttaminen, julkiset hankinnat, liikkuminen, vesiensuojelu, ympäristökasvatus sekä yritysten ympäristövastuullisuus.

Tilaa asiantuntijamme pitämään yksittäinen luento, koulutus, seminaaripuheenvuoro tai tarvittaessa kokonainen luentosarja. Voimme järjestää myös kokonaisia seminaareja hoitaen paikalle monipuolisen asiantuntijakattauksen halutusta aiheesta sekä organisoiden käytännönjärjestelyt.

Alla esimerkkejä tarjoamistamme luento- ja koulutuspalveluista. Kysy rohkeasti muista vaihtoehdoista mikäli et löydä etsimääsi. Ota yhteyttä nimettyyn yhteyshenkilöön ja pyydä tarjous!


Vesiensuojelu- ja vesiluontoaiheiset luennot

Vesiensuojelu- ja vesiluontoaiheisten luentojen aiheita voivat olla esimerkiksi vesistökunnostukset, vesiensuojelu arjessa, pienvesien suojelu ja luontoarvot, vesi- ja rantakasvien sekä kalojen lajintuntemus ja ekologia. Kohderyhmät: yritykset, työpaikat, kansalais- ja työväenopistot, yhdistykset ja seurat

Ota yhteyttä: Jarkko Leka

Kestävän liikkumisen seminaarit ja työpajat

Kestävän liikkumisen seminaarien ja työpajojen aiheita voivat olla esimerkiksi kävely ja pyöräily, joukkoliikenne, liikenneturvallisuus, työpaikkojen kestävän liikkumisen edistäminen, koulujen kestävä- ja turvallinen liikkuminen sekä kestävien kulkumuotojen terveysvaikutukset. Kohderyhmät: kunnat, muut julkishallinnolliset organisaatiot, yhdistykset ja järjestöt, koulut

Ota yhteyttä: Paula Väisänen

Kunnan työntekijöiden ekotukitoiminta

Ekotukitoiminta on ympäristövastuullisuutta edistävä toimintamalli, jota toteutetaan työyksiköihin nimettävien ja koulutettavien ekotukihenkilöiden avulla. Ekotukihenkilön tehtävänä on erityisesti kannustaa ja opastaa työtovereitaan ympäristötyöhön. Valonia toteuttaa ekotukitoiminnan koulutuksia. Koulutusten lisäksi Valonia tarjoaa tukea ekotukitoiminnan käynnistämiseen ja ylläpitoon. Kohderyhmät: kunnat, kuntien työntekijät

Ota yhteyttä: Jaana Itälä-Laine

Ympäristökasvatuksen koulutukset ja luennot

Ympäristökasvatuksen koulutuksia ja kursseja voidaan toteuttaa Valonian toimesta tai yhdessä ympäristö- ja luontosektorilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Koulutusten ja luentojen aiheita voivat olla esimerkiksi kasvit ja niiden käyttö, luonnontuntemus ja retkeily. Kohderyhmät: yritykset, työpaikat, kansalais- ja työväenopistot, yhdistykset ja seurat

Ota yhteyttä: Jaana Itälä-Laine

Ympäristökasvatuskoulutukset opettajille ja muille kasvattajille

Opettajille ja kasvattajille Valonia voi järjestää kursseja ja koulutuskokonaisuuksia, jotka tukevat uusien opetussuunnitelmien soveltamista. Koulutukset aiheita voivat olla esimerkiksi ulkona oppimisen menetelmät: kestävä kehitys koulussa ja päiväkodissa sekä kestävän kehityksen mukaiset toimintatavat. Kohderyhmät: opettajat ja kasvattajat

Ota yhteyttä: Jaana Itälä-Laine

Vesikoulut alakoululaisille

Alakouluihin sopivat vesikoulut johdattavat vesiympäristön äärelle. Opetuspäivät toteutetaan retkeilemällä koulun läheisillä vesialueilla, meren rannalla, joen varressa tai järvellä. Päivän aikana tutustutaan vesieliöihin, tehdään aistinvaraista vedenlaadun tarkkailua ja opitaan asioita veden kiertokulusta maapallolla sekä veden merkityksestä ihmiselle ja luonnolle. Vesikoulut toteutamme aina yhteistyössä Valonian vesiasiantuntijan ja ympäristökasvattajan kanssa. Kohderyhmä: alakoululaiset

Ota yhteyttä: Jarkko Leka